Жилищно обзавеждане


Категория на документа: ДругиСЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД ...................................................................................... стр. 2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ .................................................................... стр. 3

I. ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ЖИЛИЩЕ ............... стр. 3

1.1. Нови тенденции в обзавеждането ............................... стр.

1.2. Цвят на жилището ..................................................... стр.

1.3. Осветление ....................................................................

1.4. Интериорен текстил .....................................................

1.5. Художествено - декоративно оформление на интериора.

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ДНЕВНА В МНОГОСТАЙНО ЖИЛИЩЕ.

2.1. Дневната в центъра на вниманието ...........................

2.2. Основни и допълнителни дейности в дневната ..........

2.3. Зониране на дневната ....................................................

2.4. Обзавеждане на отдалните зони ...................................

2.5. Изисквания при разполагане на аудио-видио техника

2.6. Основни мебели в дневната.

III. ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДНЕВНА В АПАРТАМЕНТ ПО ИНДИВИДУАЛНО ЗАДАНИЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................... стр.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ ........................................... стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ В ТАБЛА

УВОД

Развитието и усъвършенствуването съдържанието и струкурата на жилището се съпровожда и с постоянна еволюция на идеите за неговото вътрешно устройство. Общото композиционно решение на съвременното жилище трябва преди всичко да създава условия за многовариантно използване на пространствата. Възможностите за широко обединяване на пространствата на отделните помещения са белег за жизнеспособността на плановото решение на жилището. Можем да очакваме, че жилището на бъдещето ще представлява единно пространство, което ще може да се трансформира в зависимост от нуждите на семейството, като осигурява многовариантно използване на отделните му части при редуване или съвместяване на жизнените функции в тях. Това ще повишава ефективността на ежедневното използуване на пространствата и помещенията и ще удължава срока за моралното износване на жилищата.

Композиционното решение на интериора на жилището е подчертано индивидуално дело. Ето защо главните обективни направления за съдържанието и структората на жилището могат да се разглеждат като основа за формирането на всяко едно конкретно интериорно решение.

Интериора на жилището е огледало на характера на неговите обитатели и той трябва да се създава главно под влияние на личния усет и потребности, а не по пътя на подражанието. Разбира се, съществуват някой основни принципи на пространствената и цветовата композиция, спазването, на които е еднакво задължително както за специалистите, така и за любителите. При формирането на интериора на жилището предварително трябва да се определи статична и неизменна или динамична и променлива да бъде уредбата на нашия дом. Всяка една от тези възможности, доведена до крайност, сама би унищожила предимствата си.

Интериорът би могъл да бъде спокоен и непроменлив за продължителни периоди от време или да създава условия за чести размествания, прегрупиране на мебелите и пространствата. По-динамичните и променливи композиции дават възможност за лесно пригаждане на интериора към различно функционално предназначение. Но нека имаме впредвид, че променливостта не може да се разпростре върху цялото обзавеждане.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Жилищно обзавеждане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.