Качествата на съвременния лидер


Категория на документа: Други
ЦИУН

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ДОКЛАД ПО ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

ТЕМА : Качествата на съвременния лидер.

2009 Бургас

Kaкво всъщност е лидерството ?

Лидерството може да се дефинира и като процес, и като качество. Като процес, лидерството е използване на доброволно влияние за поставяне на групови или организационни цели, мотивиране на поведението към достигане на тези цели и подпомагане оформянето на груповата или организационна култура.
Като качество лидерството е съвкупност на характеристики от, преписване на личности, които са възприемани от останалите като лидери.

Основна част от управлението във всяка организация е координирането на нейните дейности и насочването на усилията на членовете към постигане на целите й. Този процес включва способността да бъдеш лидер. Лидерството е неизменна част от ефективното управление. Всеки мениджър трябва да е лидер, но не всеки лидер е мениджър. Лидерството се проявява в междуличностните ни отношения. То се свързва с постигането на цели така, че последователите да ги възприемат като свои собствени. Управлението засяга хората като изпълняващи определени функции, контролирайки взаимодействието помежду им. Ефективното управление е невъзможно без лидерство.

Могат ли отделните хора да бъдат обучавани за лидери или те се раждат такива? Защо личности със съвсем различни черти, образование, култура успяват да се изявят като успешни лидери? Вярно ли е, че няма лидерство без последователи? Отговорите но тези въпроси са били търсени от психолозите в продължение на години. Множеството изследвания разкриват и множество гледни точки. Ако трябва да се опише един лидер въз основа на най-общи мисли, представени в днешните медии, той може да бъде охарактеризиран като интелигентен, решителен, силен, харизматичен, смел, ентусиазиран и т.н. Едва ли обаче, за да управлява човек добре, е нужно да ходи по вода. Това, което му е необходимо, за да успява, е да има ясна представа за желаните бъдещи резултати, начините за тяхното постигане и най-важното - знание и умения да организира и мотивира хората си така, че те да следват избрания от него път като свой. На думи звучи като че ли лесно, но в практиката нещата са далеч по-сложни и неясни. За да получи добри резултати от подчинените си, той трябва да умее да оказва влияние.

Това умение има 3 основни съставки:
1) разбиране, че мотивацията на хората се променя с течение на времето.
2) способност да вдъхновяваш.
3) способност да създаваш климат за мотивация.

От тук следва, че лидерите са хора, които могат да влияят върху поведението на останалите без да разчитат на принуда, и които останалите възприемат като такива .

От тези определения става ясно, че лидерството и мениджмънта са свързани, но също така се и различават. Затова една личност може да бъде мениджър, лидер, и двете, или нито едното.

Мениджъри и лидери.

Различни ли са те?

Мениджмънтът е работа, докато лидерството е качество. Можете да бъдете назначени на мениджърска позиция, но не и на лидерска. За да станеш лидер трябва да докажеш способностите си в битка. Трябва да можеш да вдъхновяваш хората, да ги накараш да повярват, че могат да постигнат поставените цели и да ги мотивираш да работят по-усърдно.

Мениджърите и лидерите са две различни породи. Целите на мениджърите произлизат от нуждите, а не от желанията. Те са майстори да се преструват, че няма конфликти между отделните служители или отдели и да успокояват духовете докато не се уверят, че бизнесът на организацията върви добре. Лидерите от своя страна приемат целите лично и действат активно за тяхното постигане. Те търсят близки и бързи възможности и начини за възнаграждаване на усилията, вдъхновявайки своите подчинени и разпалвайки посредством своята енергия творческите процеси в организацията. Често отношенията им с подчинени и колеги са емоционално наситени, а работната им атмосфера - хаотична.

За да оцелее и преуспее, бизнесът се нуждае от двата типа личности. Едните са привърженици на хаоса, а другите - на реда. Мениджърите мислят за цялостния процес, търсят стабилност и контрол и инстинктивно се опитват да решават проблемите по най - бързия начин - понякога преди да са разбрали напълно тяхната същност. За разлика от тях лидерите толерират хаоса и липсата на структура. Понякога са склонни да отлагат решаването на даден проблем, докато не съберат цялата нужна информация за него. За да вървят успешно, кампаниите се нуждаят и от двата типа личности.

Уорън Бенис за различията между лидерите и мениджърите :

Според Бенис лидерството е умение. "За да оцелеем в 21 в., имаме нужда от ново поколение лидери, а не от мениджъри." Разликата е важна. Лидерите успяват да овладеят непостоянните, променливи, неопределени условия, които понякога изглежда, че се съюзяват срещу нас и които със сигурност ще ни задушат, ако им позволим, докато мениджърите се предават пред тях. Той прави списък на фундаменталните разлики между тях:

> Мениджърът управлява, лидерът прави нововъведения;
> Мениджърът е имитацията, лидерът е оригиналът;
> Мениджърът поддържа, лидерът развива;
> Мениджърът акцентира върху системите и структурата, лидерът акцентира върху хората;
> Мениджърът разчита на упражняването на контрол, лидерът предизвиква доверие;
> Мениджърът има краткосрочно становище, лидерът има дългосрочна визия;
> Мениджърът задава въпросите как и кога, лидерът задава въпросите какво и защо;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качествата на съвременния лидер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.