Качествата на съвременния лидер


Категория на документа: ДругиТеория за властта и влиянието. - Този подход се фокусира върху мрежата на власт и влияние, създадена от лидера. Тя се основава на възприемането, че всички пътища водят до лидера, като пренебрегва ролята на последователите и силата на организационната култура.

Бихейвиористична теория - Бихейвиористичната школа набляга на това, което лидерите правят в действителност, а не на техните характерни черти.

Ситуационна теория - Ситуационната теория разглежда лидерството като специфично за определена ситуация, а не като определен тип личност. Тя се основава на правдоподобната идея, че различните обстоятелства изискват различна форма на лидерство. Сред нейните поддръжници са Кенет Бланчард и Пол Хърси, чиято книга Situational Leadership Theory си остава манифест на последователите на ситуационната теория.

Teория на случайностите - Вариант на ситуационната теория. Подходът й се основава на опита да се подберат ситуационните променливи, които най - добре определят подходящия за дадените обстоятелства лидерски стил.

Транзакционна теория - Все по-модерно транзакционната теория поставя ударение върху връзката между лидера и неговите последователи. Тя изследва взаимната изгода от основаните на замяна отношения, при които лидерът предлага определени неща, като ресурси или възнаграждения, в замяна на други неща, като ангажимент или приемане на властта му от страна на неговите последователи.

Атрибутивна теория - Тя предава ново значение на последователите на лидера, концентрирайки се върху факторите които лежат зад поддържането на позициите на определен лидер.

Трансформационна теория - Докато транзакционния модел на лидерство се основава на външната мотивация на различните отношения, трансформационният е базиран на вътрешната мотивация. Тук ударението е поставено върху поемането на ангажимент, а не върху извършването на услуга от страна на служителите. Следователно, този тип лидер е активен и иновативен.

Работата в екип - лидерство

Лидерството не е онова, което върши лидерът, а онова, което правят заедно лидерът и колективът. Лидерството е процес на развитие на култура, основаваща се на споделяни от повечето членове на групата ценности, които се въвеждат в действие с цел постигане на лидерската визия.
Ако успееш да мотивираш целия екип да работи, воден и от желанието, а не само от материалния стимул, резултатите са съвършено различни. А това се постига само с лидерски стил на управление

Съвременния лидер.

Да бъдеш лидер, без съмнение изисква много повече усилия и време от това да бъдеш само ръководител. Усилия в които всеки сам намира смисъла за себе си. Да постигнеш добри резултати, да имаш авторитет, да умееш да управляваш, явно не е достатъчно. Но ако умееш да разбираш, мотивираш и вдъхновяваш подчинените си, значи вече си се приближил.
Лидерът е харесван, до него се допитват всички, той въздейства и влияе, отделя време да наблюдава, изслушва и разбира своите подчинени. Те се чувстват ценени и важни за организацията, стават по продуктивни и ефективни, и постигат резултати. С личния си пример осъзнато или не, лидерът създава модел на поведение и ценности в един екип.
Лидерът не разделя хората с цел да ги владее. Той ги сплотява в общото по между им, а не в различното. Обединява енергията им в изпълнението на работата и не допуска вътрешни борби. Изкарва на преден план силните им страни и по този начин увеличава градивната им енергия. Хората свикват да се идентифицират с него - с неговите виждания, мнения, интереси, да искат да бъдат като него.
Основното предизвикателство пред съвременните лидери е да освободят интелектуалната сила на подчинените си и ефективно да управляват стабилността и промяната на ръководените от тях единици. Това, което лидерите трябва да се научат да правят, е да развиват такава среда, организационна култура и социален климат, които да насърчават невероятно умните хора да работят успешно заедно, да разгръщат собствената си креативност, да стимулират иновациите, да прилагат съвременни и доказано ефективни управленски практики.

Качествата на Съвременния лидер:

1. Управленски стил: лидерът има стратегия, вдъхновява и мотивира.
2. Цели: Лидерът мисли и действа като собственик на компанията като наблюдава и има предвид дългосрочните цели на организацията, осъзнава тяхната важност и е мотивиран да върви напред.
3. Стил на мислене: Лидерът непрекъснато търси нови знания и нови методи, които да изпробва, а при положение че са успешни, да ги предложи и на своите подчинени.
4. Комуникация: Лидерът: окуражава двустранната комуникация независимо от добрата или лошата обратна връзка. Отворени са към всички предложения на служителите и клиентите.
5. Емоции: Лидерът генерира емоции и вдъхновява хората, за да могат те константно да изпълняват успешно задачите си.
6. Доверие: Лидерът предизвиква високо ниво на доверие на служителите към него, както и в обратната посока.
7. Отвореност: Лидерът е отворен към нови идеи и хора, които са по-различни от стандартните. Той не се притеснява да дава шанс на иновациите.
8. Действие: Лидерът - самоинициативен, ориентиран към събитията, бързо излизат с решения в критични ситуации.
9. Наставляване: Лидерът помага на служителите си да се приспособят към работната среда, за да успеят да покажат най-доброто от себе си.
10. Обикновено Лидерът не се страхува от промяната, насърчава я и иска той да бъде водач в тази промяна.
11. Поведение: Лидер - за него всеки е уникален и важен сам по себе си. Може да се извинява за грешките си и е ориентиран да помага на всички.
12. Ценностна система: Лидерът - ежедневно си води бележки и наблюдава представянето на своите служители, помага им да се ориентират към правилното поведение и се стреми всички да споделят една ценностна система ориентирана към организацията.
13. Измервания на продуктивността: Лидерът прави много повече изследвания на повече нива и предоставя цялата налична информация на своите подчинени.
??

??

??

??

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качествата на съвременния лидер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.