Качествата на съвременния лидер


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

по

Основи на управлението

тема: Качествата на съвременния лидер

изготвил:
Марио Диндв; фак. № 19034

проверил:
Доц. Галина Куртева

София, 2012
Съдържание:

І Увод

ІІ Изложение
1. Понятието лидер. Функции, умения и роли.
2. Добрият лидер - ключ към успеха

ІІІ Практическа част
1. Представяне на казус
2. Анализ

ІV Заключение

V Библиография

Увод

Управлението е система от решения и действия, съобразени с мисията на организацията за постигане на определени цели. За успешно управление можем да говорим тогава, когато са налице резултатите в изходната точка на мениджърския процес. Няма обща формула за успех. Всеки мениджър избира своя стратегия, възприема някаква роля, изпълнява определени функции, планира и решава проблеми.

В настоящата разработка ще опитаме да извлечем определение за понятието лидер, като проследим различни теоритични модели и направим обобщение на съществуващи в теорията на управлението, дефиниции. За целта ще разгледаме, функциите, уменията и ролите на лидера. По-тясно ще разгледаме успеха като резултат от поведението на лидера, за да очертаем основните качества, които трябва да притежава добрия ръководител.

В подкрепа на теоритичната част ще представим казус: "Шерил и компютърната компания", придружен с анализ.

В заключителната част на курсовата работа ще обобщим разгледаната теория с изводите, направени от анализа на казус, за да определим максимално кратко качествата, които трябва да притежава съвременния лидер.

Изложение
Понятието лидер. Функции, умения и роли.

Планиране, организиране, ръководство и контрол са четирите основни функции на управлението. Те се изпълняват в управленския процес като са взаимнообвързани и нестрого последователни. Лидерът (мениджърът) е този, който изпълнява тези функции, за да постигне, заедно с екипа си, планираните цели и да ги превърне в резултати.

Речниковото значение на думата управител е следното: Човек от организацията , който ръководи , организира и координира дейността на други членове . Контролира ресурсите и разходите на фирмата и е отговорен за управлението на организация или проект. (on-line речник; Уикиречник)

Повечето изследователи от началото на 20 век се стремят да дадат ясно определение на понятието лидер като търсят отговорите на въпроси като "Лидерството вродена характеристика ли е?"; "Съществуват ли ясни модели и похвати?"; "Какво означава да си популярен и какво ефективен?" Някои са убедени, че лидерът притежава вродени умения. След Втората световна война обаче се утвърждава противоположното твърдение - всеки, който има желание, независимо от произход, раса и култура може да придобие мениджърски компетенции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качествата на съвременния лидер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.