Качествена характеристика на пчелния мед


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА
ЦЕНТЪР "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Качествена характеристика на пчелния мед
(Курсова работа по дисциплината "Управление на качеството")

ВАРНА
2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД...................................................................................................................1
А. ОПИСАНИЕ НА ПЧЕЛНИЯ МЕД
1. Исторически бележки................................................................3
2. Значимост и приложение............................................................6
3.Видове мед..............................................................................7
4. Химичен състав.......................................................................8
5. Хранителна стойност...............................................................10
6. Физични свойства...................................................................11
7. Белези за качество.................................................................12
Б. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ......................13
В. ПЧЕЛНИЯТ МЕД ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ И СВЕТОВЕН ПАЗАР...................................................................18
Г. НОРМАТИВНА УРЕДБА.........................................................26
Е. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.................................................27

УВОД

Пчелният мед е познат на хората от дълбока древност и векове минават, докато те разберат колко уникален и съвършен е този продукт в действителност.

От хранителен източник до медицинско средство, пчелният мед е част от живота на почти всеки човек, а пчелите, които го произвеждат са в основата за запазването на екологичното равновесие в природата. Ето защо, трябва да се обърне сериозно внимание върху производство на този продукт, в частност на неговото качество. За да се произведе чист мед (без примеси), е необходимо да се премине през много дълги, сложни и специфични процеси, обвързани с влагането на знания и търпение.

Съвсем логично е крайната цена на меда, достойно да оправдава неговото качествено производство, старанието и труда на пчеларите, но не и да се спекулира с нея. Реалността у нас за съжаление, показва друго. Броженията на последния пчеларски събор във Варна са доказателство за това. Финансирането, предназначено за бранша не е достатъчно, за да могат производителите да поддържат стабилно производствено ниво и законно да търгуват с продукцията си, обясняват специалисти. В стремежа си да се опитват да задоволят потребителското търсено, някои от търговците, снижат качеството на предлаганата от тях стока. И днес има предприятия, които не задоволяват очакванията на клиентите с цел да снижат разходите си и да натрупат бърза печалба. Това можем да забележим, поръчвайки си пакетче мед към чая. Друга причина за ниското качество и производство е незадоволителната изкупна цена на едро за килограм, поради което пък, цената на дребно често е непосилна за обикновения българин. Също така, огромно влияние оказват климатичните особености, замърсяването, употребата на препарати за растителна защита и болести по пчелите, неправилно следване на технологични изисквания за отглеждане на продуктивните животни и извличане и съхранение на меда. На практика, нито потребителите са доволни, нито съвестните производители- тук е мястото на държавната политика.

За момента недостиг на мед няма, даже нацията ни не консумира пчелен мед колкото например германците, при които отива голяма част от износа, оплакват се пчеларите в страната. Би следвало държавата да провежда по- осезателна вътрешна политика, свързана с постигането на ценово равновесие и да не се осланя само на Европейския съюз, особено в сектор, традиционен за страната, представящ я пред света като синоним на качество, имайки предвид, че се изнася за страни като Германия, която е образец за задоволяване на потребности в световен мащаб, Англия, Франция, Италия, Испания, Катар и др. Не бива да се потъпкват естествените характеристики и уникалност на продукта, за да се постигне опорочаване на добрите практики за производство както в Китай, Бразилия, Аржентина, Украйна и др., за сметка на която ще пострада качеството му, което е от основно значение за неговата цена, вътрешно потребление и експорт, важни за развитието на икономиката ни и не на последно място- подпомагане на граждани у нас и страни в нужда с пчелен мед, тъй като, той е една от основните храни, които получават социално слабите от Червения кръст.

А. ОПИСАНИЕ НА ПЧЕЛНИЯ МЕД
1. Исторически бележки

Медът съществува от древни времена. Из книгата на руснака Г. Естигнеев "Тайните на хранителните продукти" от 1985г. са описани интересни факти за появата на пчелния дар. Палеонтологически и археологически изследвания показват, че пчелите ги има още през третичния период, приблизително преди 56 млн. години до появата на първобитния човек.

Въз основа на запазени паметници на културата може да се предположи, че първобитният човек е възприемал меда като вкусен и хранителен продукт. Най- древният паметник, изобразяващ получаването на мед от човека е намерен около Валенсия. Той се отнася към каменния век. Върху камъка е запасено изображение на човек, който вади мед в обкръжението на пчели.

Източник: Интернет

В египетските пирамиди са намерени сведения за използването на меда като хранителен продукт и като лечебно средство.

В най- древния медицински папирус, написан преди 3500 години, се посочва, че е добре медът да се приема като лекарство за рани, за да предизвика уриниране и като средство за облекчаване на стомаха.

В друг древногръцки медицински папирус са намерени много интересни сведения за лекуване на рани с мед.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качествена характеристика на пчелния мед 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.