Качествени изисквания при рапица


Категория на документа: Други
Курсова работа
по Управление на качеството
на тема:

СЪДЪРЖАНИЕ
1. История на рапицата ........................................ 3 стр.
1.1Характеристика на културата ......................... 4 стр.
1.1.1 Основните й приложения ............................ 5 стр.
2. Технология на отглеждане.................................. 5 стр.
3. Световно производство на Рапица ....................... 8 стр.
4. Световен пазар и цени ...................................... 9 стр.
5. Износ ......................................................... 11 стр.
6. Внос ........................................................... 11 стр.
7. Отглеждане на Рапица в България ..................... 12 стр.
8. Цени на Българския пазар ................................ 13 стр.
9. Безопасността на храната "от фермата до масата"... 14 стр.
10. Български стандарт ........................................ 15 стр.
11. ISCC европейско сертифициране ....................... 17 стр.
12. Използвана литература .................................. 18 стр.

УВОД
С
елското стопанство е отрасъл на икономиката, включващ отглеждането на домашни животни и растения, от които се произвеждат храна, влакна и други продукти. Неговото възникване изиграва ключова роля за появата на човешката цивилизация, създавайки излишъци от хранителни ресурси и давайки възможност за увеличаване на гъстотата на населението и усложняване на обществената организация. Селското стопанство обхваща широк кръг подобласти и специализирани технологии. Традиционно в основата му са отглеждането на растения върху обработваема земя и на животни в пасища.

Животновъдството е първия по значение отрасъл на селското стопанство в България. То няма сезонен характер, но е силно зависимо от растениевъдството, подсигуряващо храните на животните. Животновъдството осигурява пресни храни за населението и суровини за много отрасли на хранително вкусовата промишленост и леката промишленост.

Качествената храна и развитието на хранително-вкусовата промишленост са неизменен фактор за създаването на добър облик на българския продукт. Повишаване качеството на земеделските продукти, а оттам и на суровинната база за хранителната индустрия е едно от условията за развитие на сектора у нас. В областта на стопанските дейности качеството е решаващ фактор за начина, по който функционират икономическите субекти, от една страна, и за склонността на клиентите да изберат един или друг продукт, от друга. БАБХ реализира последователна политика за сътрудничество с браншовите организации в страната. Заедно с тях разработва и създава стандарти, които целят повишаване на качеството на продукти като хляб и хлебни изделия, мляко, млечни и месни продукти, както и на други традиционно български храни.

1. История на рапицата
Рапицата е била позната още 4000 г.пр.н.е. Както стана ясно, нейната родина е Средиземноморието, откъдето по-късно започва да се разпространява и към Азия. През 13 век рапицата си пробива път към Западна Европа, където става основна маслодайна култура.

В България първите широко застъпени растителни маслодайни култури са били репица и по-слабо застъпена рапица. До началото на Първата световна война, те са били основни маслодайни източници. По време на войната възниква силен недостиг на масло, което ускорява внедряването на слънчогледа, който само за няколко години измества рапицата.
До 1965 година репицата и рапицата ежегодно за били засявани, след което се преустановява напълно тяхното производство. От началото на 1980 година в страната започва системно изучаване на растенията от семейство Кръстоцветни, към което принадлежи рапицата. Пет години по-късно вече са проучени повече от 360 сорта рапица от целия свят. През 1986 година се предлага за внедряване в страната първия зимуващ сорт - маслодайна рапица "Маринус", а две години по-късно се регистрира и първи канолен тип маслодайна зимна рапица - "Янтър".

1.1. Характеристика на културата

Рапицата е маслодайно растение с ярко жълти цветове, устойчиво на суша, което се отглежда и култивира масово по света. При правилно отглеждане тя реализира добиви между 250 и 500 кг/дка.

Рапицата изисква умерен климат. През зимата рапицата понася доста ниски температури. През фаза розетка растенията се закаляват добре и понасят температури до минус 15°С и повече без снежна покривка. Студоустойчивостта на рапицата понякога помага при извеждане на плевелната борба /някои от най-важните плевели, съпътстващи тази култура не понасят такива ниски температури/. Семената никнат бавно още при 1-2°С, а напролет растенията подновяват вегетация при 3-4°С. Рапицата е растение на дългия ден. Тя развива голяма маса и се нуждае от много вода, особено през бутонизацията и цъфтежа, а също при нарастване на шушулките. Семената поникват при поемане на 80-90% вода от масата си. Понася различни почвени типове - черноземи, наносни, сиви, канелени и кафяви горски почви. Повечето от съвременните хибриди могат да се отглеждат и на по-слаби почви в предпланински райони, където други култури дават незадоволителни резултати. Рапицата изисква неутрална, но се развива добре и при слабо кисела и слабо алкална реакция на почвата - Ph-6-7,5.
1.1.1. Основните ѝ приложения :

- Биодизел- този тип гориво, бързо ще навлезе в масовата употреба, поради факта, че може да се смесва и с петролни продукти.

- Фураж- Зелената маса и кюспето при преработка се използват като фураж в животновъдството.

- Рапично олио - то има традиционно предназначение за хранително-вкусовата промишленост. Рапичното олио по състава си е едно от най-полезните масла, изключително богато на ненаситни мастни киселини, които са необходими и полезни за човешкия организъм. В Европа има много различни видове рапични масла, които се радват на добър интерес.

- Мед от Рапица - Преработвайки нектара на Рапицата пчелите получават специфичен по своите качествени характеристики рапичен пчелен мед, който е познат и предпочитан от много потребители в средна Европа. Поради увеличаващите се площи с насаждения с рапица в нашата страна и сравнително благоприятните природо климатични условия, през последните години количествата на получавания рапичен мед се увеличава.
2. Технология на отглежданеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качествени изисквания при рапица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.