Как да привлечем децата в библиотеката?


Категория на документа: Други
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ"

КУРСОВА РАБОТА
по дисциплина:
"Библиотечно обслужване"

Изготвил: Проверил:
Ана Стояновa Доц. д-р Добринка Стойкова
Фак. № 5123 Гл. ас. д-р Пламена Златкова
Спец. Библиотекознание и Библиография
ІІ курс редовна форма / индивидуален план

София - 2012 г.

Задача 1. Как да привлечем децата в библиотеката?

С ъ д ъ р ж а н и е

* Увод .............................................................................................
* Цели, стратегии и програми................................................................
* Среща с писател................................................................................
* Посещения на книжарници, издателства или изложби на книги като метод за поощряване на четенето. ....................................................................
* Информационна среща ("Празници""Животът е ценен", "Ние и природата" и други) ............................................................................................
* Изложби и конкурси...........................................................................
* Постановки.......................................................................................
* Месец на ... литература........................................................................
* Игри................................................................................................
* Ден на детската книга...........................................................................
* "Стани библиотекар за един ден"............................................................
* Награди............................................................................................
* Ролята на семейството ......................................................................
* Интериор...........................................................................................
* Фонд................................................................................................
* Информационно табло .........................................................................
* Фронтова библиотека............................................................................
* Лятна читалня.....................................................................................
* Музей на детската книга.......................................................................
* Библиотека на колела...............................................................................
* Достъп на деца с увреждания.....................................................................
* Моето виждане за бъдещето развитие на библиотеката..................................
* Библиография .....................................................................................
Как да привлечем децата в библиотеката?

* УВОД
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да привлечем децата в библиотеката? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.