Как да привлечем децата в библиотеката?


Категория на документа: Други


Какво е библиотечно обслужване? Каква е ролята на обслужването при привличането на децата в библиотеката? Как да привлечем децата в библиотеката? Какво комплектуване ще осигурите за тях, какви правила за ползване на библиотеката ще предвидим, какви услуги ще им предложим, какви програми ще направим за тях? На всички тези въпроси ще се опитаме да отговорим в тази тема, под ръководството на доц. д-р Добринка Стойкова и гл. ас. д-р Пламена Златкова.

Най-краткото определение на библиотечното обслужване е, че "то помага на потребителите да намерят материалите, които търсят, независимо от причините, породили това търсене". Съществуват и много други виждания за предназначението на библиотечното обслужване, които са изложени в обществен вид в учебника на Бородина. В основата на една от известните концепции за библиотечното обслужване е ръководството на четенето. Съгласно тази теория библиотекаря има образователна и педагогическа роля. Той насочва четенето и помага на читателите да придобият трайни читателски навици.

Във всяка една сфера обслужването е изключително важно, дори и водещо за да се избере даден продукт.
За да се стигне до крайния резултат, а именно привличане на децата в библиотеките е необходимо да се създаде добра политика не само на библиотеката. Тази политика трябва да е гъвкава, модерна, с изключително професионално и увлекателно ниво на обслужване. А във всичко това стой центъра, който се явява детето и книгата.

Децата са бъдещето ни и затова е изключително важно да се привлече вниманието им към една толкова стара, но и в същото време модерна институция и хранилище на знанието.
Днес библиотеката е не само хранилище, но и важен информационен, културен и образователен център.

* ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Децата са тази част от човечеството, което е най-жадна за знания и която най-емоционално и искрено възприема всичко ново и непознато. Те се влияят изключително от всичко, което виждат, чуват и не на последно място прочитат. Това определя голямото влияние, което би оказала срещата им с литературата или казано по друг начин посещението на библиотеката върху детските мисли, самосъзнание, морално развитие, въображение, култура и въобще възприемането на околния свят.
Най-голям спад на интереса на четене се наблюдава при децата и учениците. Това е проблем, който с всяка измината година се задълбочава. Много важно е да се работи върху начините, които са свързани с привбичеането на децата и учениците към четенето и интереса към библиотеките. За всичко това се изисква намирането на нови техники на работа и актуално поднасяне на информацията. Съвременните деца имат изисквания и ценности, които трябва задълбочено да се познават от библиотекарите. Структурата на работата би трябвало да се приспособи към техния спонтатен начин за възприемане на литературата, като се избират такива методи на работа, които да улеснят читателите в заливащата ги информация.

Един пример за работа в съвременните библиотеки е библиотерапията. Тя звучи като остарял термин, но дава възможност по един и интересен и неподправен начин да се работи с малките читатели. Библиотерапията дава възможност да се работи не само с отделната личност, а и с обществото като цяло. Чрез нея се дава възможност на читателя да достигне до литературата, да се открие същността на посланията заложени в книгите и възможноститие, които те откриват. Тук е мястото да споменем: Клубове по четене; Час на приказката; Четене на глас; беседи и т.н. Важни са и самите материали, които ще се използват при работата с деца. "Лесни книги за четене", т.е. такива издания, които поднасят текста според възможностите на децата; книги-играчки; книги за "лека нощ" придружени от диск с приспивна песен; стихчета, музикална приказка и т.н.
Не по-маловажно е да знаем как по-интересен начин да поднесем информацията на малките читатели. В обществените библиотеки се изграждат Интернет центрове, които предлагат безплатен достъп до ресурсите на мрежата. Там децата могат да получат консултантска помощ от библиотечните специалисти. Тук е мястото да се споменат и детските сайтове за образование и култура, които посредством игра научават децата да четат и да имат интерес към литературата. Децата обичет да играят в интернет, да рисуват илюстрация по стихче и т.н. Постепенно те се научават как да търсят информация, научават много нови знания, учат чужди езици.

Друг метод, чрез който можем да привлечем децата е връчването на смарт карти. Тези карти осигуряват безплатно ползване на басейн, тенис кортове, билярд и др.
Книгата все повече се замества от радиото, телевизията, компютъра. Това е така, защото е много по-лесно да видим един образ отколкото да си го представим, но те ограничава, тъй като ти се предоставя един единствен вариант на този образ, докато четеца разполага с неограничен брой. Следователно книгата предлага много по-голямо пространство на фантазията и все пак става все по-малко четена. Но писменото слово няма да изчезне, тъй като то е в основата на всички по-нови средства за информация и комуникация.

Библиотеките са именно онези институции, притежаващи силата да свързват голяма част от всички заинтересовани звена в образованието и възпитанието на децата по начин, който да утвърди книгата и четенето като обществени ценности, нужни за развитието на пълноценни личности със силни граждански позиции. Библиотеките са институциите в средата, в локалната общност, близо до училището и до родителите и изключително близо и до самите деца.

Сред най-популярните инициативи за привличане на децата в библиотеките са различни маратони на четенето, организиране на конкурси и състезания за децата, откриване на специални летни читални, срещи с автори, поощряване на редовните посетители с грамоти и награди, викторини за специални събития и празници, тържества на буквите, заедно с местни училища, представяне творчеството и живота на различни автори по повод техни годишини библиотечни уроци и лекции за книгите, разнообразни творчески работилници, пътуваща библиотека - посещения в детски градини и училища, куклени пиеси, фотоконкурси и конкурси за рисунка, четения с различна тематика и т.н.

Активностите в по-голяма част от библиотеките са сзързани и с по-големи събития като Националния фестивал на детската книга в Сливен, които се провеждат ежегодно през месец май и събира деца и автори от цялата страна. В много от библиотеките със специални програми се отбелязва и международният ден на детската книга - 2 април, като често празненствата продължава цяла седмица. Организират се също дни на отворените врати и дни без глоби за невърнати книги, за да се стимулират повече деца да посещават библиотеката и да продължават да бъдат редовни в своите посещения. Библиотеките също са отворени за участие и във всички национални кампании, които се организират в страната от различни институции и организации.

В отговорите на библиотекарите присъства и желанието за осъществяването на по-атрактивни и по-чести представяния на книги, срещи с автори и непрекъснато осигуряване на нови издания и актуални заглавия, които да привличат децата като читатели.
Едни от най-важните въпроси за детските отдели на библиотеките и привличането на децата в тях са свързани с предпочитанията на децата - какви книги и автори търсят самите те. Данните биха могли да помогнат значително при определянето интересите и тенденциите, които следват децата в своите читателски предпочитания, и съответно върху тях да продължи да се надгражда целенасочено с по-сериозни автори и заглавия в по-късна възраст.

Многo по-интересни обаче са резултатите при най-предпочитаните български съвременни автори. Като най-търсен писател, посочен сред фаворитите на децата е Юлия Спиридонова-Юлка, един от младите съвремени български автори. Произведенията на Юлка не са включени в задължителната учебна литература, което от една страна откроява книгите и творчеството й като истински интригуващи за децата, а от друга - показва, че децата имат свои собствени читателски интереси, които не се определят задължително от училището и се развиват от най-ранна детска възраст.
Освен традиционните детски автори и класически книги, в детско-юношеските отдели на регионалните библиотеки се търсят и някои по-нестандартни заглавия, които могат да очертаят любопитни тенденции за интересите на самите деца. Като цяло, в момента особено популярни са книги, свързани със свръхестествени създания - вампири, върколаци, зомбита, чудовища, вещици, както и книги за магии, ганадия и митологични герои.

Като конкретни нестандартни заглавия, които търсят читателите в отделите, най-често се посочват книгите на Стефани Майър ("Здрач", "Новолуние", "Затъмнение", "Зазоряване", "Скитница"). Други заглавия, които правят впечатление, са книгите от поредицата на Джоан Роулинг за Хари Потър. "Приключенията на Пърси Джаксън" на Рик Риърдън и "Хрониките на Нарния" на Клайв Луис. Именно тези поредици се открояват като едни от най-успешните съвременни фентъзи книги за деца и юноши по целия свят и до някъде е интересно защо все още в нашите библиотеки попадат в групата на нестандартните заглавия.
Връзката дете-библиотека е доста нестабилна в наше време. Библиотеката винаги е съхранявала най-ценното, което трябва да се предаде на бъдещето. Скъса ли се връзката дете-библиотека, се къса връзката на човечеството с бъдещето.

* СРЕЩА С ПИСАТЕЛ

Библиотекарите все повече желаният осъществяването на по-атрактивни и по-чести представяния на книги, както и срещи с автори им, които да привличат децата като читатели.
Няколко важни неща, преди и по време на среща с автор.

Авторът трябва да е предупреден за вида на подготовката, за да съобрази какво да направи след като прочете кратки текстове от своите произведения. Самото четене, по наблюдения на присъствували на срещите, не е проблем, доколкото учениците посрещат автора със смесица от чувства като плахост, озадаченоет, любопитство, интерес и учудване. Възникват проблеми при смесване на класове или възрастови групи. Поради това се препоръчва, ако към творчеството на даден автор има интеpec от два различни класа, срещите е автора да се проведат поотделно една след друга. Най-интересната част от срещата всъщност е разговора с автора, който зависи както от предварителната подготовка на учениците, така и от тяхното умение; да общуват, да слушат и да задават въпроси. Обръща се внимание и на сбогуването с автора. В началното училище това става j с песен, а при по-големите ученици - чрез връчване на подбрани, предварително написани съчинения или теми" !

Оценката на събитието се прави докато впечатленията са още пресни. Библиотекарят пита учениците дали автора или темите на неговите произведения са били интересни, любопитни, забавни. Оценките на учениците помагат за подобряване на срещите с писатели и за намиране на подходящата форма при представяне на книги и автори. Ако срещата е била посрещната добре, библиотекарят моли учениците да напишат материал за училищния или за местния вестник.

Може ли да възникнат проблеми при срещите с автори? Смята се, че това е в реда на нещата. Освен проблеми с недостатъчното финансиране може да се случи и авторът да откаже да дойде в последния момент. Може да се покани друг автор вместо него, но понякога се оказва, че времето за подготовка на срещата е малко и е по-добре да не се прави среща с автор през годината. Друг вариант е вместо това да се напише писмо на отказалия автор и да му се зададат съответните въпроси. Методиката е описана по-долу.

Посещение на автора в къщи или в неговото родно място. Подобни посещения са интересни и дават възможност на учениците за да запознаят с обстановката, в която работи автора. Преди да се започне подготовката, библиотекарят или учителят по литература уговаря с автора условията за посещението. В повече то случаи се оказва, че условията, в които живее автора не дават възможност да го посети целия клас. Ето защо се избират представители на класа, които ще се подготвят за срещата с него. Подготовката на учениците се концентрира върху формулиране на въпроси по следна та тематика:
* Изясняване на моменти от биографията на автора;
* Получаване на информация за онова, което е написал;
* Задаване на въпроси за начина на писане на автораСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да привлечем децата в библиотеката? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.