Как искаме да осъществим обучението по технология и предприемачество?


Категория на документа: Други


Как искаме да осъществим обучението по технология и предприемачество 1-4 клас

Предприемачество и Инициативност

1
1.Чувството на инициативност и предприемачество се отнася до способността на индивида да превръща Идеите в действия
2. Компетентността включва творчество, новаторство, поеманенарискове,
както и способността да се планират и управляват проекти
3.
Тя подпомага индивидите да полагат и постигат целите си като им представя възможности чрез по‐специалните знания и умения за обществена или икономическа активност
4.Инициативността и предприемачеството би трябвало да се основават на етическите ценности, за да спомагат за доброто управление

Обучение по предприемачество

1.Развиване на дух на предприемчиво от от ранна възраст
2.Практичност и приложимост на знанията
3. Фокус върху ученика и неговите интереси
4. Стимулиране на инициативността и креативността на учениците
5. Възприемане на понятия, свързани с бизнеса и икономиката, на практическа основа
6. Активен процес на генериране на идеи, тяхната аргументирана защита на базата на информирани решения и реализацията им
7. Акцент върху меките умения и засилване на публичните изяви на учениците
8. Раздвижване на класната стая и създаване на възможности за работа в екип
9. Интегрира деца със СОП, които активно се включват в заниманията
10.Спомага за успешната интеграция на деца от различни етноси
11.Нови роли на учителя с оглед на активното участие на бизнес консултанти и родители в учебния процес
12. Проблемно и проектно ориентиран подход при обучението
13. Засилено използване на информационни технологии
14. Трансфер на знания
15. Създаване на творческа атмосфера
16. Активна работа с местната общност и бизнеса
17. Стимулиране на активността на училищата на местно ниво

Какво означава да се преподава предприемачество в училище?

1. Да се насърчи инициативността и творческото начало

2. Да се приложи подход на учене чрез практика ‐ проучване, анализ, проекти, игри, ситуации
3. Учебното съдържание да помага на учениците да разберат:
-Връзката на индивида с обществото (роли, отговорности)
-Какво е движението на ресурсите в обществото
-Как се намират решения на проблеми
-Как се работи в екип за постигане на общи цели

4.Участие на хора от практиката (бизнес
консултанти и експерти извън училищната система)

ПРЕПОРЪЧАНИ КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Допълненията в учебната програма по домашен бит и техника за по активно включване на обучението по предприемачество препоръчват редица дейности в процеса на обучение.

1 класСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как искаме да осъществим обучението по технология и предприемачество? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.