Как се пише курсова работа по етнология


Категория на документа: Други
Курсова работа
18.09.2013

Как се прави курсова работа по етнология - трудности и предизвикателства

Научен ръководител: С.Пенкова

Изготвил: Ивелин Теодоров Кралев

Специалност: Етнология I курс

Факултетен Номер: 1209431027

Анотация

Използвайки книгата на Умберто Еко в следващите страници на тoзи документ ще се опитам да изложа всички проблеми и предизвикателства свързани с написването на курсова работа по етнология,които срещаме ние студентите по Етнология,прилагайки на практика наученото от нашите преподаватели.Трудностите и предизвикателствата при писането на такъв труд,никак не са малко,но тук аз ще се опитам да дам различни примери и методи за тяхното решение,както и ще приложа придобитите знания от дисциплината Практически умения в хуманитарните науки.Курсовата работа и дисциплината възпитават няколко общи качества - правилно извеждане на библиографско описание и умение за грамотно писане на анотация, прецизна аргументация върху зададените проблеми и въпроси.Именно тези качества ще се опитам да покажа в следващите страници.

Липсата на опит е най-големия проблем във всяка една сфера на живота,а какво остава за написването на курсова работа.Току що сме завършили средното си образование и изведнъж сме изправени пред първото си голямо предизвикателство в академичния свят - писане на курсова работа.Тя е важен елемент от нашата подготовка Не напразно преподавателите ни възлагат такива задачи - подготовка и защита на курсова работа, а те са да проверят доколко можем да приложим в практиката знанията които сме придобили по време на обучението си.

Още от училище под опеката на нашите преподаватели ние сме свикнали да пишем само критически и аргументативни текстове и някак си е много трудно изведжнъж да усвоим новите правила за написване на нещо толкова сериозно и отговорно.Затова първо ние студентите трябва да имаме силна мотивация,защото липсата на желание почти сигурно ни обрича на слабо представяне - в най-лошият случай слаба оценка.При писане на текст от такъв вид студентите се сблъскват с много предизвикателства и проблеми.

Още по-голямо предивикателство е избора на тема.Трябва да сме много внимателни когато избираме темата си за курсова работа - тъй като не за всяка тема или проблем се намират достатъчно материали и мотивация за развиването и защитата и.

Ако сме неопитни студенти - помощ от преподавателя или човека който ни ръководи винаги е добре дошла,но както преподавателя може да ни помогне - така може и да ни навреди.В книгата "Как се пише дипломна работа" - Умберто еко ни дава ценни съвети,как да избегнем този момент от нашата работа.Тъй като неопитния студент може и винаги трябва да се съветва с научния си ръководител - той сам трябва да постави граница на указаната му "помощ".

Етнологията,като наука обхваща много сфери на живота и на други науки,затова е добре при избора на тема - внимателно да се подбират източниците, да се отсяват най-важните и достъпни от тях.Един студент в първи курс винаги е потенциален "грешник" -жертва на неопитноста си , затова е добре винаги да се избира тема заедно с научния ръководител - той ще му даде най-добра насока.

Нещо много важно , което е споменато в книгата на Умберто Еко "Как се пише дипломна работа" е че всеки който се занимава с разработване на такива работи трябва да има свой собствен стил.Не е необходимо и е напълно погрешно да се копира или подражава на някой друг.

Друго срещано предизвикателство на неопитния студент - етнолог е времето.Понеже повечето млади студенти чакат винаги последния момент и незнайно как успяват да научат било то за изпити , било то да напишат курсовата си работа е най-добре подготовката за разработването на курсовата работа да става почти на момента,тъй като колкото повече време имаме за намиране и класифициране на съответния материал толкова по плодородни ще са резултатите.

По правило преди да започнем да пишем курсовата си работа, трябва имаме изготвен план-конспект по-който да се ръководим , за да ни е по лесно.Това е закон за студента в първи курс , защото вървейки по един такъв план всичко става по-лесно,по- бързо и по-приятно и най-вече без неочаквани проблеми.Това е все едно да караш кола следвайки маркировката на пътя.

Когато вече сме си набавили необходимия материал - избрали сме си тема и достоверни и достъпни източници и сме готови да започнем разработването на нашият текст - започваме винаги от увода.Той трябва да съдържа основните проблеми на разработката.Уводната част е много важна част от конструирането на курсовата ни работа.Той не трябва да е нито много дълъг - нито много къс и да подсказва основните въпроси по темата. Следващата стъпка е хипотезата.В зависимост от зададените проблеми в разработката - хипотезата може да е една , но може и да са много,които впоследствие студентът да развие и обоснове или просто да ги отхвърли.

Тук отново излиза на преден план чарът при изготвянето на курсова работа - библиографското описание.Трябва да сме добре запознати с правилата, колкото и лесно на пръв поглед да излежда библиографското описване.Всяка книга има свое характерно описване - монографии,списания,статии и така нататък.Има правила дори ако използваме електронни източници.Описването на нашите източници не е просто една безмилена страница, а култура и уважение към интелектуалния труд на авторите от които ние черпим нашите аргументации и разсъждения.И все пак в подкрепа на горните изречения подчертавам, че ако плагиатстваме и не представим нашите източници по закон ние подлжеим на съд.

В книгата на Умберто Еко е описано как чрез перефраза или цитати може да се избегне плагиатсвото.Той е написал цели 10 правила в полза на цитирането,а точно последното правило твърди, че цитатите са от изключително значение за такива научни текстове.

"Да цитирате е като да представяте доказателства в съдебен процес" (Еко, У. 1999. Как се пише дипломна работа. с. 191).
Перефразирането също е друг начин с който да си помогнем без да крадем чуждия труд и в същото време да използваме аргументи от даден текст.Перефразата буквално означава,че разказваме със свои думи чужда мисъл. Умберто Еко казва, че когато перефразира студентът може да е спокоен, защото така или иначе впоследствие посочва източниците си. Когато пишем курсовата си работа - не трябва да я пишем само с мисълта че ще бъде оценена, а трябва да се стремим тя да е разбираема за хората на науката и най-вече за широката аудитори - обикновенните хора.Трябва да внимаваме по какъв начин пишем.Не да се притесняваме, а да бъдем примерени в изказванията и анализите си.В същото време,като студенти етнолози трябва да спазим кодекса на етнолога - изключено е използването на изрази или думи, които могат да обидят по някакъв начин етничните групи или техни членове.Абсурдно е да уронваме престижа на учебното си заведение, да компрометираме преподавателите си и себе си.

Събирането на литература е половината от цялостната курсова работа.Това е основата върху, която се опираме и изграждаме нашите хипотези. На пръв поглед е лесно да се намери литература за всеки аспект или тема от живота,но на практика не е така.По някои теми има изключително много литература - по други не чак толкова.Нашата задача е да балансираме и отсеем това, което ни трябва, като крайният резултат е точна и лесносмилаема курсова работа за тези, които я четат.

Тук ще повторя нещо, което съм написал в горните редове, но то е най-важното за прецизна и добре свършена работа - мотивацията.Всеки студент е изпитвал синдрома - липса на мотивация, затрупан от всекидневни задачи извън и в университета или лични проблеми, които са неделима част от живота на всеки човек.Когато пишем курсова работа трябва да сме максимално мотивирани и концентрирани и това е формулата за успех.Отегчим ли се и започнем ли да пишем само по "задължение" резултата ще е няколко листа с измукан от пръстите текст за който ще претендираме че е курсова работа.

До тук се опитах да представя основните въпроси, проблеми и предизвикателства свързани с написването на курсовата работа - моделиране на уводната част и хипотезите, събиране на литератураен материал, описване на източници и т.н., но винаги за студента има непридвидими ситуации в които тряба да използва потенциала си за да ги разрешава и да продълажава напред.

Сега ще изложа някои правила,които Умберто Еко препоръчва в своята книга "Как се пише диплмна работа" свързани с лингвистичните правила на писане в курсовата работа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как се пише курсова работа по етнология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.