Как се прави бизнес планиране на съществуваща организация?


Категория на документа: Други


Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
Факултет обществени науки
Степен: магистър
Специалност: ИОТБ

Курсова работа
На тема:
Как се прави бизнес планиране на съществуваща организация

Дисциплина: Бизнес планиране

Изготвил: Мирослав Младенов Курс: I, семестър II Фак. No: 441
Съдържание:

• Обща информация за фирмата
• Кратка история и цели
• Адрес за контакти
• Анализ на пазара, проучвания и информация
- Продукти
- Клиенти
- Доставчици на суровини
- Дистрибуция
- Конкуренция
• Технологични възможности
• Финансова част

Обща информация за фирмата:
Наименование - EuroJetGas LTD
Кратка история и цели:
Фирмата е търговски отдел на "Gas.Shop LTD". Gas.Shop е турска фирма със седалище град Истанбул, Турция. Тя извършва своята дейност в производството на автомобилни газови уредби и консумативи под марките "NLP", "Gaskontrol" и "Cetino".
Фирма EuroJetGas е със седалище град Казанлък, България. Основна дейност е да разпространи гореспоменатите марки в страните на европейския съюз.
Адрес за контакти:

Анализ на пазара, проучвания и информация:
Продукти:
Продуктите, които фирмата ще предлага на своите клиенти са пълна гама от продукти нужни за монтирането на една автомобилна газова уредба. Всички продукти са сертифицирани по стандарт ISO (ISO 9001:2000).
• Легализацията на продуктите на фирмата е първата стъпка в създаването на бизнес планиране. Водеща идея е пълната прозрачност.
• Фирмата производител се стреми към усъвършенстване на своите продукти и вървене в крак с иновациите, което прави възможността за разпространение по-реална.
Клиенти:
Основен контингент от клиенти на фирмата са самостоятелните автомобилни сервизи, магазини и сайтове за онлайн продажба на автомобилни части и аксесоари във всички страни на европейският съюз.
•Като база за стартирането на дейноста на фирма EuroJetGas са взети вече съществуващите европейски клиенти на фирмата производител, чиито предимство е безплатната доставка на стоките. Тук трябва да отбележим, че всички клиенти до сега са заплащали лично разходите по транспорт. Това е втората основна стъпка в реализирането на бизнес плана.
• За да привлече нови клиенти, фирма EuroJetGas, разчита на ниските цени на продуктите си - резултат от евтините суровини и ниско платената работна ръка в страни като Турция, фактори допринасящи за ниската себестойност на продукта. Това е третата основна стъпка към постигането на резултати.
Доставчици на суровини:
Това са фирми действащи в страната Турция. Разплащането с тях става на момента на закупуване на суровините. Фирма EuroJetGas не се занимава с производството на продуктите. Неин доставчик на стоки е фирма Gas.Shop.
Дистрибуция:
Дистрибуцията на продуктите се осъществява на едро в повечето случаи от самата фирма. За да бъде осъществима тази цел се изготвя програма по която веднъж месечно се посещават клиентите на различните страни. Основен мотив за това действие е личния контакт на фирмата с клиента.
Освен лично да осъществява дистрибуцията, фирмата е ангажирала и превозваческите услуги на фирма "Евро 07" със седалище град Сопот. Тя отговаря предимно за страните съседки на България, като Гърция и Румъния.
Конкуренция:
В този бранш, конкуренцията в страните на европейският съюз е доста висока. За да бъде конкурентноспособна, фирма EuroJetGas e oрганизирала и присъствието си на международни изложения, пазари и панаири.
Технологични възможности:
За осъществяването на целите си, разпространението на продуктите и дистрибуцията фирма EuroJetGas разполага с 1 лек автомобил, 1 мини ван и 1 микробус. Транспортната дейност ще се извършва предимно с микробуса. За тази цел товарното помещение е разделено на 2 части - • товарна - където продуктите са в кутии и кашони и • магазин - където са изложени всички продукти, които се предлагат, с цел клиента да има достъп до цялата гама и да има възможността да разгледа продукта, който го интересува.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как се прави бизнес планиране на съществуваща организация? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.