Kак се прави проект?


Категория на документа: Други


2. Цел

3. Целева група

4. Подход - стратегия

5. Задачи

6. График

7. Бюджет

8. Работен екип

9. Устойчивост

ЦЕЛ

Целите са идеален образ на желаното бъдеще, желан резултат от нашата дейност. Тъй като човешката дейност е целево обусловена, формирането на ясни и добре обосновани цели допринася за ефективността на човешката дейност. При формулиране целите на проекта ние следваме определени правила. Целите трябва да са свързани с проблемите, които искаме да решим. Целите трябва да бъдат ясни и конкретни, добре формулирани, обосновани, реалистични, постижими и законово свързани. Важно изискване към целите е да бъдат измерими. Това ни дава възможност на всеки етап от реализирането на проекта да разберем до къде сме стигнали, дали сме постигнали желаното.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Реализирането на нашия проект трябва да осигури постигането на определени цели (резултати), от тях могат да се възползват или да бъдат засегнати различни групи хора. Определянето на целевата група е важен ориентир при изработването и развитието на проекта.

ПОДХОД - СТРАТЕГИЯ

Подхода ни дава начина, по който да разрешим проблема.

ЗАДАЧИ

За да реализираме проекта ние реализираме множество взаимно свързани задачи. Задачите трябва да са конкретни, ясни, взаимно допълващи се като се структурират така, че изпълнението им да осигурява относително завършен резултат. Задачите трябва още да са обосновани, постижими и законно съобразни.

ГРАФИК

И началото, и края на проекта са особено важни за нас, но също така трябва да знаем, че всяка отделна задача трябва също да се реализира в определен срок т.е. да има фиксирано начало и край.
Например:
Начало на проекта: 1 октомври 2012год.

№ зад

1. анкета

2. ...

Времетраене

5 дни

Начало

1 октомври 2012год.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Kак се прави проект? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.