Как се решава проблемът за съотношението между разум и тяло в образа на Нео от "Матрицата"?


Категория на документа: Други
РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Факултет : "Природни науки и образование"

Курсова задача

На тема : Как се решава проблемът за съотношението между разум и тяло в образа на Нео от "Матрицата" ?
По дисциплината: Философия

Изготвил :
Фак.номер :
Специалност : НУПЧЕ Проверил: ............
Филмът провокира стария философски спор за съотношението тяло/душа. Това е и същината на основния философски въпрос - първенството на материалното или на духовното и стои в основата на противоположните материализъм и идеализъм.

Но това е в полето на научната философия. Практическата философия е тази, която търси отговор на въпроса - как да живее в този свят човека и как да е щастлив. Именно от тази гледна точка става особено актуален въпроса за човешката същност , провокиран от нашата дуалистичност. Човек е комбинация от материално и духовно, от тяло и душа и в него тези две същности се събират и сблъскват. Човешкото присъствие на нашия свят, позицията, постиженията, разбирането и приемането, оценяването, щастието му , зависят от това съотнасяне и взаимопроникване. Човек е бойно поле на тези две свои крайности, ако не са поставени под контрол и равен на божеството, ако съумее да ги овладее и синхронизира.

Според Платон тялото е "затвор" за душата.От друга страна точно тялото е дом на душата при нейното земно пребиваване, разгледано от религиозна гледна точка. Жан Жак Русо е казал "Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови" и е бил прав в гледната си точка да поставя на една плоскост духовното и материалното, свободата и несвободата. Оказва се, че поне теоретично свободата е изначално присъща само за духовната човешка същност - дух, душа, съзнание, докато телесното е здраво приковано от оковите на ограниченията на материалното. Когато човек осъзнае своята същност, той неминуеми застава на пътя на извоюването на свободата, преминаващ през дистанцирането последователно от природата, после от обществото и накрая от самия себе си. Големите въпроси пред всеки човек са именно в това дали ще осъзнае необходимостта да осъзнае наличието на свободата, дали ще пренебрегне материалната заинтересованост във всичките й разновидности , в името на духовното си израстване, и накрая дали е готов да плати цената за своя избор и действия. По този начин всеки се изправя пред дилемата да бъде или да не бъде личност.

Филмът започваше в едно типично материализирано царство, където човек беше предоставил всичко в ръцете на чужди сили и съществуваше в една измислена реалност заради самото съществуване. Погледнато обективно, човек дори не съществуваше, защото телата бяха в нещо подобно на ферми и водеха някакво самостоятелно съществуване, а душите представлявани от съзнанията бяха в друга, този път измислена, манипулируема реалност. Нео беше всестранно задоволен хакер, който насилствено беше изтръгнат от своя свят от бунтовниците и беше отново насилствено запознат със своята същност и възможности. Сценаристите може би са били повлияни от произведението на Платон "Държавата" в примера с пещерата и сенките. В диалога на учителя му Сократ става ясно, че хората са готови да се откажат от реалностите и да продължат да живеят по инерция, че дори изпитват физическа болка от проглеждането си, както става с освободените от пещерата при досега им със слънчевата светлина. Откриването на възможностите на съзнанието, разума, откриването на свободата беше болезнено и за героя ни, беше съпроводено с множество душевни терзания, физическа болка, съмнения и несигурност., рискове и поемане на буквално непосилни отговорности.

Контролът е навсякъде в нашия свят - медии, правителство, образование и още много сфери на нашият живот. Но този контрол може да бъде унищожен, не от "роби, недоволни от господаря си", не от "гладни овце, нападащи овчаря си", а от това, което е в човек - безкрайността на човешките възможности. Не можеш да се приемаш за овца, след като не си, глупаво е да работиш за нещо, в което няма никаква логика и е изключено да вярваш на някой, който ти казва какво си. В филма "Матрицата" човечеството се освобождава от този контрол, но и разбира какво е довело до него. Най-подходящият финал за всичко дотук се формулира в едно обръщение на главния герой Нео към машините, контролиращи Матрицата. То гласи:

"Зная, че сте някъде там. Вече мога да ви усещам. Зная, че ви е страх. Страх ви е от нас. Страх ви е от промяната. Аз не знам какво е бъдещето. Не съм дошъл, за да ви кажа как ще свърши това. Дойдох, за да ви кажа как ще започне. Ще затворя този телефон и ще покажа на тези хора това, което не искате те да видят. Свят без правила и контрол, без граници и предели. Свят, в който всичко е възможно. Накъде ще поемем след това - този избор оставям на вас."

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как се решава проблемът за съотношението между разум и тяло в образа на Нео от "Матрицата"? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.