Какво е това човекът?


Категория на документа: Други- възникващото общество на знанието;

- новата роля на държавата в мрежата от международни институции.

"Информацията не е нищо друго освен организирани и подредени данни" (Мануел Кастелс), това е формата или редът, който може да се открие във всяка материя или във всяка енергия.

Използвана литература:
1 "Какво е това човекът"- доц. д-р Иво Стамболийски, ВСУ, 2011г
2."Трусовете във властта" А. Тофлър, 1996г
3. Интернет, уйкипедия

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какво е това човекът? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.