Какво трябва да знаем за гръбначните изкривявания


Категория на документа: Други
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ

* Какво представлява гръбначният стълб?

Гръбнакът е сложна структура, осигуряваща връзка между множество кости - череп, кръстова кост, ребра, гръбначни прешлени.

Състои се от 33 прешлена, разделени в различни отдели (шиен, гръден, поясен, опашен) и структурно е във формата на буквата "S".

Гръбначният стълб има четири физиологични кривини в предно-задна посока:
шийна лордоза - напред
гръдна кифоза - назад
лумбална лордоза - напред
кръстна кифоза - назад

Морфологично-функционалните промени в гръбначния стълб започват:

- в утробния живот и продължават с постнаталните физиологични изкривявания. Когато детето се намира в утробата на майката, поради сгънатото положение и повишения тонус на мускулите сгъвачи, гръбначният стълб представлява една цяла, изпъкнала назад дъга.
- Формата на гръбначния стълб се образува след раждането на детето. У новороденото гръбначният стълб е без извивки. С растежа и главно с развитието на мускулатурата на детето се формират нормалните му (физиологични) кривини. С издигането на главата (през третия месец) се образува първата физиологична извивка - шийната лордоза.
- Към шестия, седмия месец, когато детето започне да сяда, се оформя извивка назад - гръдна кифоза. С изправянето и прохождането (в края на на първата година) се появяват лумбалната лордоза, както и кръстната кифоза.
- Образуването на естествените физиологични кривини става добре забележимо към 5 - 6-годишна възраст. Дълго време след образуването си (включително и през целия предучилищен период) те са непостоянни и по време на съня се изглаждат. Укрепването на шийната и на гръдната кривина става на 6-годишна възраст, а на поясната - през половата зрялост.
- Физиологичните кривини завършват пълното си развитие едва към 18 - 20-годишна възраст. Тяхното правилно оформяне има основно значение за изработването на добра стойка при децата.
Мускулатурата на гръбначния стълб:
- състои от два пласта, от които първият е повърхностен и принадлежи към задните мускули на раменния пояс, които се наричат широки.
- Повърхностните мускули на гърба действат на гръбначния стълб като цяло. Вторият слой мускули лежат по-дълбоко и се наричат дълги.

Влакната на тези мускули никога не минават по дължината на целия гръбначен стълб, а от израстъка на единия прешлен към израстъка на другия, като прескачат повече или по-малко прешлени и имат непосредствено въздействие върху отделните сегменти на самия гръбначен стълб.
Когато се съкращават всички мускули на гърба едновременно, гръбначният стълб се изправя във вертикално положение. Когато се съкращава мускулатурата само от лявата или дясната страна, гръбначният стълб се наклонява на съответната страна, а когато това правят само част от мускулните снопчета, прешлените се завъртват един към друг. В тези движения вземат участие и мускулите, разположени от предната страна на гръдния кош, например при наклоните и ротацията. Силите, които навеждат трупа напред, са много по-големи от тези, които го изправят, и за да им се противодейства, гръбната мускулатура трябва да е много силна.

Гръбначни изкривявания- всяко трайно отклонение от нормалната форма на гръбначния стълб.

Основнии безези:
* увеличаване, намаляване или изменение на физиологичните кривини на гръбначния стълб в една или друга посока или поява на несъществуващи кривини.
* промени във формата на гръдния кош (хлътване, сплескване, несиметричност) или да бъде изменено положението на лопатките. Особено при сколиозите е налице силно нарушаване на симетричността на отделните форми и части на тялото.

Как повлиява това:
Наличието на гръбначната деформация се отразява неблагоприятно на физическото развитие и психиката (особено при девойки), налице са:
- нервно-вегетативни разстройства (дермографизъм, потливост и др.).
- нарушава се мускулният баланс на мускулатурата на туловището - едни мускули се преразтягат, а други се скъсяват. Създават се неблагоприятни условия за работа на вътрешните органи (разместване, притискане и др.).
- изменя се типът дишане - много често то е горно-гръдно.
- намалява се белодробната жизнена вместимост с увеличен остатъчен обем въздух и с хронична алвеоларна хиповентилация.
- деформации на гръдния кош, обременяват сърцето, много често има смущения от страна на нервната система.
Причини за появата и класификация на гръбначните изкривявания

Причините за гръбначните изкривявания могат да бъдат от най-различно естество:
- метаболитни и хормонални смущения при което не винаги е възможно да се установи непосредствената причина. Това се отнася предимно за сколиозите, за които се приема, че са полиетиологично страдание.
- съвременните условия на живот: нездравословното хранене, екологично замърсената среда и др.) създават благоприятни предпоставки за широкото разпространение главно на хабитуалните (навичните) сколиози.

Видове гръбначни заболявания
* Вродени- вследствие на неправилна форма на един или няколко прешлена, при което здравите прешлени се изместват и накланят. Появяват се след раждането и се локализират предимно в шийно-гръдния и гръдния отдел на гръбначния стълб.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какво трябва да знаем за гръбначните изкривявания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.