Какво трябва да знаем за гръбначните изкривявания


Категория на документа: Други


* Предобити- Придобитите изкривявания от своя страна се подразделят на структурни (органични) и функционални.
*
Структурни (органични) са тези, при които има патологични изменения в гръбначния стълб и окололежащите тъкани - самите прешлени, мускулатурата и др.

Функционалните изкривявания са тези, при които (поне в началото) няма органични изменения. Те могат да се появят рефлекторно вследствие на болки, пречещи на правилната стойка и походка. Функционалните изкривявания се получават и при отклонения в развитието, при ампутации на крайниците, изменения в тазо-бедрената става и таза, скъсяване на единия долен крайник и др., при които се изменят механичните изисквания и се получават т. нар. статични или компенсаторни изкривявания (сколиози).
Продължителното статично напрежение на мускулатурата (при стоеж, седеж и др.) води до по-бърза умора и заемане на неправилно телодържане, тъй като се изпращат непрекъснато импулси в моторната зона на главния мозък за поддържане на това положение. Постоянното дразнене на моторните центрове при статичното напрежение на мускулатурата води до разстройване на равновесието между възбудните и задръжните процеси в кората на главния мозък. Стига се до положение на постоянно възбуждане в едни центрове и до потискане в други. Това състояние на кората на главния мозък влече след себе си постоянен тонус в мускулатурата на едната страна на гръбначния стълб и отпуснатост в другата страна с последващо трайно изкривяване на гръбначния стълб. С течение на времето тези разстройства все повече и повече се задълбочават.
Двигателният навик се разрушава и вероятно при наличието и на други благоприятстващи фактори се получават труднообратими изменения в гръбначния стълб и в мускулатурата - хабитуалните сколиози.
Измененията в мускулатурата настъпват както на страната на вгъването (скъсяване), така и на страната на изпъкването (разтягане).
При изкривяване след време се изменя и формата на прешлените и междупрешленните дискове, като тези, които се намират на места с голям натиск, вследствие на зкривяването се сплескват и загубват нормалната си форма, което се отразява и върху кривините на гръбначния стълб. Получените изменения в костно-свързочния апарат на гръбначния стълб и гръбната мускулатура водят до загубване на неговата подвижност и възможност да се връща и заема нормално положение, макар и временно.
СКОЛИОЗА - за сколиоза се приема това изкривяване, което не може да се изправи от отбременено положение на гръбначния стълб или при напрягане на телесната мускулатура, т.е. изкривяването е относително трайно и ъгълът на изкривяване е над 5°. Ако изкривяването се коригира от отбременена позиция на гръбначния стълб (лег) или ъгълът на изкривяването е под 5°, приема се, че се отнася за нарушена (сколиотична) стойка. Означава се още и като пресколиоза.
Сколиозата може да настъпи във всяка част на гръбначния стълб, като там се получава т.нар. първична кривина. Поради стремежа на тялото за запазване на равновесието над и под първичната се образуват компенсаторни вторични дъги. Те се различават от първичната по това, че при навеждане на тялото напред изчезват или намаляват. При структурните сколиози се откриват патологични промени както във формата на гръбначния стълб като цяло, така и в съседните му части (в ребрата, мускулите и дори във вътрешните органи).

Сколиозите се делят на няколко вида:

1. Според посоката на изкривяване - лявостранни и десностранни.
2.Според локализацията - шийно-гръдна, гръдна, гръдно-лумбална и лумбална.
3. Според броя на кривините: единична (проста) и множествена (сложна); S-образна; когато се комбинират с кифози, се говори за кифосколиози.
4. Според обхвата на гръбначния стълб - частична (обхваща определен сегмент) и цялостна (тотална) (обхваща целия гръбначен стълб).
5. Според наличието на завъртане на прешлените - торзио (най-често при гръдната локализация на сколиозата), различават се още сколиози със и без торзио.
6. Според степента на фиксиране, т.е. на възможността за коригиране, се различават:

а) фиксирани и б) нефиксирани.
При последните е възможна по-голяма корекция от положение лег или вис (т.е. при отпускане или напрягане на мускулатурата). При фиксираните почти няма корекции.
7. Според степента (ъгъла) на изкривяване, измерено в градуси по метода на J. Cobb, се различават следните степени сколиози (по Г. Балчев и кол.):
I степен - 5-15°
II степен - 15-30°
III степен - 30-45°
IV степен - над 45°
У нас са възприети три степени на изкривяване и една нулева, или така нареченото несигурно телодържане - пресколиоза.

Нулевата и първата степен сколиози се определят като:

- функционални изкривявания, и в началото при тях няма органични изменения. Те могат да бъдат временни и бързо да изчезнат, ако се отстрани причината, която ги е предизвикала. При тях процесът е обратим и средствата на ЛФК могат да възстановят равновесието между мускулите, които поддържат нормалната стойка. Ако обаче причината остане да действа дълго време и не се предприемат мерки, гръбначното изкривяване може да стане трайно и да се задълбочи.
Може да се говори и за преходни степени - например I-II степен; IIIII степен; III-IV степен. Сколиозите имат продължително протичане. То може да бъде двупосочно - към стабилизиране и подобряване или към прогресиране и влошаване. За това играят роля много моменти. По-рано появилите се сколиози имат по-неблагоприятно развитие. Сколиозите се влияят и от особеностите на растежа при отделните деца. Например през пубертета промените в сколиозите са по-бурни. Според Г. Балчев колкото по-високо е разположена сколиозата, толкова тя е по-неблагоприятна. Според него, ако сколиозата се увеличава с повече от 6-7° за полугодие, развитието й е злокачествено (прогресираща сколиоза), като в такъв случай се прилага и хирургично лечение.
По-леките степени са по-благоприятни за лечение, но при условие, че не протичат с прогресиращо влошаване и не са усложнени. Контролните прегледи се провеждат в срок не по-малко от 6 месеца.
Задача на учителя по физическо възпитание е да провежда необходимите занимания като се следи системно за физическото развитие на децата и при съмнение да ги насочва към специализираните лечебни заведения.

Изкривявания на гръбначния стълб в предно-задна посока
Предно-задните изкривявания се получават при увеличаване или намаляване на нормалните физиологични кривини на гръбначния стълб.
- кръгъл гръб, плосък гръб, вдлъбнат гръб, кръгло-вдлъбнат гръб, кифоза и лордоза.
В. Доброволски смята тези изкривявания за дефект на стойката. Към тях се прибавя и асиметричната стойка.

1.При кръглия гръб гръбначният стълб е извита назад дъга, която обхваща областта от шийните прешлени до последния лумбален прешлен. При него намаляват шийната и поясната лордоза. Той се получава при общо отслабване на целия организъм. Гръдният кош е тесен, сплескан, раменете са напред и надолу, лопатките са изпъкнали назад, а коремът и главата са изнесени напред. Ребреното и диафрагмалното дишане е смутено, тъй като белите дробове и сърцето са в неблагоприятно положение.

2.При плоския гръб поради завъртане на таза назад е изгладена лумбалната лордоза и гръдните прешлени изглеждат като че ли са преместени напред. Гръдният кош запазва нормалната си форма. Дишането не е нарушено Влошено е запазването на равновесието в предно-задна посока и е намалена възможността за пружиниране по дължината на гръбначния стълб. Среща се при деца със слаба мускулатура.
3. Вдлъбнатият гръб се характеризира с увеличена лумбална извивка, в която се увличат и долните гръдни прешлени. Горните гръдни прешлени изглеждат така, като че ли са преместени назад. Получава се често при деца, които се занимават с балет. Това е резултат от палцирането, при което тазът се накланя напред. Като компенсация се увеличава гръбната кифоза, коремът увисва, а гръдният кош се сплесква.

4. Кръгло-вдлъбнатият гръб се отличава с едновременното увеличаване на гръдната кифоза и лумбалната лордоза. Поради увеличаването на наклона на таза напред лумбалната лордоза се засилва и седалището изпъква назад. Гръдният дял на гръбначния стълб компенсира с увеличаване на гръдната кифоза. Гръдният кош се сплесква и лопатките изпъкват встрани. Мускулите на гърба се разтягат, а тези отпред се скъсяват, коремът увисва.

КИФОЗА - се нарича силно увеличената гръдна извивка на гръбначния стълб. При нея се получава скъсяване на гръдните мускули, разтягане на гръбните и при силни форми - деформация на прешлените.
Гръдният кош се сплесква, лопатките силно изпъкват, гръдната кухина се намалява и поставя в неблагоприятно положение белите доброве и сърцето. Кифозата е най-честа при деца с обща слаба конструкция или след прекарване на тежки заболявания, които водят до общо отслабване на мускулатурата. Голяма разлика между кифоза и кръгъл гръб не може да се направи. Често се комбинира със сколиоза.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Какво трябва да знаем за гръбначните изкривявания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.