Калиеви торове


Категория на документа: Други


Калиеви торове

Природни калиеви соли

Получават се от естествени залежи на природни калиеви соли, които се образуват обикновенно около морски лагуни в резултат на изпарение на морската вода и утаяване на солите. Големи залежи на калиеви соли има в Русия, Германия, Франция, САЩ, Мексико и др.

В природните залежи калият се намира във вид на различни минерали под формата на хлориди и сулфати:

Силвин - KCl

Силвинит - KCl и NaCl

Карналит - KCl. MgCl2

Твърда сол - KCl.NaCl.MgSO4

Каинит - KCl.MgSO4

Лангбайнит - K2SO4.MgSO4

Суровите калиеви соли имат кристален строеж. Обагрени са червено или жълто-кафяво, поради диспергираните в тях частици от Fe2O3. Съдържанието на К в тях варира от 9 до 25 % К2О. Те се използват за директно торене и за производство на промишлени калиеви торове. Солите за директно торене се смилат и се използват близките до находищата райони.

Примесите на Na в тях могат да влошат физичните свойства на почвите, а примесите на Cl оказват неблагоприятно влияние върху качеството на продукцията от някои култури. С цел да се намалят вредните за растенията соли и разходите по тяхното транспортиране по-голямата част от суровите калиеви соли се преработва в концентрирани торове.

Промишлени калиеви торове

Промишлените калиеви торове са КСI, K2SO4

1. Начини на производство

КСI се получава от природни калиеви соли. Най-старият метод за производство се основава на различното изменение на разтворимостта на КСI и на NaCI при повишена температура. При нарастване на температурата от 20 до 200о разтворимостта на КCI се увеличава, докато тази на NaCI се изменя слабо. При температура 110о се разтваря само КСI, а NaCI пада като утайка. По този начин се получава КСI с 50 - 60 % К2О.

Този метод е прост, но скъп, тъй като е свързан с изразходването на много енергия. Сега намират приложение други по-евтини методи - например чрез избирателно поглъщане на кристалите на КСI от повърхностно активни вещества, а също така и метод, основаващ се на различната относителна маса на КСI [1.99 g/cm2] NаСI [2,17 g/cm2] .

К2SO4 се получава по няколко начина:

а) чрез обработка на КСI със Н2SO4

2 КСI + Н2SO4 = К2SO4 + 2 HCI

б) от каинит

КСI. MgSO4.3H2O + KCI = K2SO4 + MgCI2.H2O + 2H2O

в) от лакбайнит

K2SO4.2MgSO4 + C = K2SO4 + 2MgO + 2SO2 + CO2

2. Агрохимични свойства

Агрохимични свойства на водоразтворимите калиеви торове (виж таблиците получини по време на упражненията)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Калиеви торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.