Камериер


Категория на документа: Други


Изпитен билет № 7

Изпитна тема: Организация и контрол на почистването на хотелските стаи и
общите помещения в хотела.

План-тезис:
1. Характеристика на дейността (кратко описание и предназначение).
2. Описание на длъжностите, заемани от лицата, които извършват тази дейност.
3. Технология на дейността.
4. Необходими документи при извършване на дейността (вид на документа; реквизити; лице, което ги съставя; екземпляри).
5. Правила за безопасна работа при извършване на дейността.
6. Чужд език - да се попълни бланката, описваща статуса на стаите и името на камериерката, отговаряща за почистването й.

Приложна задача:
Гост прави оплакване на рецепция от недобре почистена стая. Каква ще бъде Вашата реакция при приемане на оплакването?

Дейността по почистването на стаи и общи помещения в хотела е от особена важност. Безупречната хигиена е предпоставка за удовлетвореност на гостите и повторното им посещение на хотела. Отличната Хигиена е абсолютно необходима за създаване както на първоначално, така и на окончателно добро впечатление на госта от хотела.
За осъществяване на оперативните дейности по почистването всеки хотел има камериерски блок. Камериерския блок е предназначен да събира по подходящ начин всички материални ресурси за осъществяване на камериерската дейност.Възможно е в него да има и условия за обслужване на мини-баровете както и условия за отдих на работниците.Най-често тои се състой от 1 или няколко помещения,които са функционално свързани и е осигурена удобна коммуникация с перално стопанство, удобен достъп до прилежащите стаи.В същото време камериерския блок,трябва да е така разположен,че работниците минимално да безпокоят гостите на хотела.
1. Съдържание на КБ.
Той се състой от няколко помещения/зони:
* камериерски офис -създава условия за започване на работа както и за кратковременна почивка
* помещения за машини,съоръжения,консумативи - най - често това е най - голямото помещение,тъй като в него се съхраняват всички средства,необходими за осъществqване на дейността
- камериерска количка - тя има отделения за : чисто бельо,мръсно бельо,препарати,няколко подочистачки с прилежаща кофа,консумативи за зареждане на баните и стаите (сапун,шампоан,балсам за коса,соли за вана,пяна за вана,тоалетно мляко за почистване на грим,клечки за уши,самобръсначка,крем за бръснене,четка и паста за зъби,презервативи, чехли,обувалка,отварачка,сет за шиене,вакса за обувки,хавлии)
- подочистачки и подопочистващи машини
- стелажи или шкафове за съхранение на препарати и консумативи
- помещение за чисто бельо - съдъжа стелажи или шкафове за съхранение на чисто бельо
- помещение за мръсно бельо - съдържа кошове или колички за разделно събиране на мръсно бельо
Много често,хотел който не разполага с много места,всички функции са обединени в едно помещение.При това положение е задължително да има разделност при съхранението на всички материали, препарати и консумативи.
В много хотели има специални товарни асансьори,които се използват от персонала. В други хотели има улей за придвижването на мръсното бельо направо до пералното стопанство. В повечето хотели, които нямат достатъчен капацитет, дейностите по почистване на стаите и общите помещения се осъществяват при спазване на строга дисциплина на персонала, за да не се пречи на гостите. Различните части на хотела, както и стаите с различен статус се почистват по различен начин.
Обикновено броят на стаите, които една камериерка може да обработи качствено, варира между 15 и 20. Колко стаи могат да бъдат обработени качественно зависи от зависи от категорията на хотела, оборудването на стаите, вида на препаратите, които се ползват и степента на замърсеност. Но най-голямо значение има квалификацията на работника пряко зает с дейността.
Камериерските дейности се осъществяват и контролират от няколко позиции:

Описание на длъжността камериер

1. Ежедневно почиства хотелските стаи и общите помещения, подменя спалното бельо, кърпите, консумативите и рекламните материали.
2. Извършва проверка на състоянието на незаетите стаи и апартаменти.
3. Информира прекия си ръководител за неизправност на уреди и инсталации в обслужваните стаи.
4. Информира,обслужва или насочва към друг служител гостите на хотела,съобразно тяхната нужда от информация,определена вещ или услуга.
5. Поддържа чисто камериерското помещение и съоръженията за хигиенизиране.
6. Не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Професионална квалификация и опит - средно професионално образование със специалност камериер. Трудов опит не е задължителен;
2. Езикова квалификация - необходимо е да има познания за протоколен разговор с клиент на поне един чужд език.
3. Личностни качества:
* Камериера трябва да има спретнат външен вид. Униформата и визуалната идентификация на името и длъжността са задължителни;
* Комуникативност;
* Конфиденциалност. Всички позиции в хотелиерството са длъжни да опазват личните данни на клиента и да не изнасят или коментират информация, която може да го постави в неудобно положение;
* Сръчност и бързина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Камериер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.