Картофосадачка


Категория на документа: Други


РУ-"Ангел Кънчев"

Курсова работа
по
Механизация в растиеневъдството

Тема: Картофосадачка

Фак.№
Спец.АИ Проверил:

(Ж. Демирев)

Сеялките са машини, които извършват най - важната операция при отглеждането на културите.

Класификацията на машините за сеитба се извършва по технологични признаци, които характеризират принципни различия в технологичните процеси според засяваната култура, разпределението на семената по начин агрегатиране и според начина на транспортиране на семената.

Според начина на сеитба машините биват:

- Редови сеялки - извършват всички редови начини на сеитба и са главно за зърнено - житни култури.

- Сеялки за точна сеитба (пунктирана и широко редова сеитба) - засяват семена на царевица, цвекло и други окопни култури.

- Гнездови сеялки - засяват семена на окопни култури (тикви, фасул) по гнездовия или квадратно - гнездовият начин.
- Лентови сеялки - предимно са за зеленчукови култури.
- Сеялки за разпръсната сеитба - засяват семената разпръснато върху повърхността на полето. те се прилагат ограничено на ранна сеитба на някой тревни семена.

Според засяваната култура:
- Универсални - засяват различни видове култури.
- Специализирани - засяващи една или няколко култури, близки по размер и норми на сеитбата.

Според начина на транспортиране на семената при процеса на засяване:
- Пневматични - пневматично изсяват семената.
- Механични - семената се изсяват механично.

Според агрегатирането с трактора (енергоносителя):
- Прикачни - за основни селскостопански култури, които се засяват на големи площи.
- Навесни - за такива, които заемат малки площи.

В зеленчукопроизводството най - широко приложение имат редовият и ленточния начин на сеитба.

Картофосадачните машини според операциите, които извършват могат да бъдат с общо предназначение, когато засаждат само картофи и комбинирани - заедно с картофите в почвата се внасят и торове.
Според вида на картофите машините са за рътени и за нерътени (непокълнали) картофи. В зависимост от конструкцията им те са за работа с постоянно и регулируемо междуредие. По начина на агрегатиране с трактора са навесни, полунавесни и прикачни.
Поради несъвършенството си в работата машините за рътени картофи са с ограничено приложение. Също така и квадратно - гнездовото засаждане в скоро време не се прилага поради големите трудности по осъществяването му.

Има два вида технологични схеми на картофосадачната машина:
- Картофосадачна машина с лъжичково - дисков апарат.

Основните работни органи са - садачен апарат (6), торосеещ апарат (13), ботуши (8) с ротор (11) за образуване на гнезда и браздозаравящи дискове (14). По време на работата вибриращото дъно (2), бъркалката (3) и шнекът (5) осигуряват непрекъснато подаване на клубени към садачния апарат, който ги загребва от захранващата камера (4) и ги пуска в ботуша. Клубените се заравят от двата сферични диска (14).
При гребеновидната повърхност (при по - влажни почви) височината и формата на гребените се регулират чрез задълбаването, ъгъла на наклона и разстоянието между сферичните дискове. Когато повърхността е гладка зад дисковете се поставя брана.
Дълбочината на засаждане се регулира с преместване на опорното колело (10) спрямо ботуша. Разстоянието между клубените в реда зависи от честотата на въртене на садачния диск и от постъпателната скорост на машината когато задвижването се извършва от ВОМ на трактора.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Картофосадачка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.