Кинезиология


Категория на документа: Други


 Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий"

Педагогически факултет

Учебна дисциплина : Кинезиология

Реферат

Тема : Понятиен апарат и научни основи на кинезиологията

Изготвил: Проверил:
Здравена Венелинова Радева проф.д-р А. Джамбазовски
Специалност: Спортна педагогика проф. Л. Петров
Фак. № 838 - спмаг

Велико Търново
2013

Понятиен апарат и научни основи на кинезиологията

Кинезиологиата е наука за движението. Разглежда духа, душата и тялото в единство. Обхваща не само телесното придвижване, но е свързка и с основната човешка моторика, мускулите са не само органи на движенията, но и органи на чуствителността. Самото понятие на кинезиологията произлиза от гръцки "kinesis", което означава " движение" и от " logos" - наука. Тя е наука изучаваща движенията на човешкото тяло. Кинезиологията включва изучаването на физическа активност и неговото въздействие върху здравето, човешкото поведение, обществото и качеството на живот. Физическата активност от своя страна включва дейности от ежедневието, работа, спорт, танци и игрите, както и упражнения за подобряване на здравето и физическата годност, възстановяването от нараняване, увреждане и болест. Тази наука интегрира информацията, събирана чрез физическата активност, чрез професионално приложение, и чрез многомерни научни подходи към изследването на физическата активност, биологични, медицински и здравни аспекти, психологическа и социално - хуманистична. Изследнането на кинезиологията може да доведе да различни кариери включващи обучение, изследване и предоставянето на услуги, свързани с физическата активност, фитнес, спортен мениджмънт, физическо възпитание, обучение, насърчаване на здравето, рехабилитация, спортна подготовка и спортна медицина.

Първите опит за изследване на опорно - двигателния апарат датират още от времето на Аристотел ( 384 - 322 г. пр. н. е.) В повечето страни като САЩ , Канада, Великобритания, Австралия и др., кинезиологията е свързана като отделна професия, т. нар. кинезиолог и е професионално наименование, асоцирано със специалисти които се занимават с оценка на движение, човешка производителност и функции, както и рехабилитация, профилактика и управление на двигателни нарушения, рехабилитация на двигателни нарушения, рехабилитация и подобряване на движението, мускулна производителност в областите на спорта, отдих, работа , физическа активност, както и дейности на ежедневния живот.

Кинезиологията е и източник на познания за голям брой специалисти работещи в областта на педагогиката, физическото възпитание и спорт, медицината, кинезитерапията, ортопедията и неврологията.

Тя се разделя на приложна и специализирана/ енергийна кинезиология.

Приложната кинезиология се обособява като такава през 1964 год. и се свързва с името на доктор Джордж Гудхарт. Тя е метод на алтернативната медицина, който служи за диагностициране и лечение. По - общо казано приложната кинезиология се нарича още мануално мускулно тестуване и има две основи: диагностика и лечение.

Основните мускули в човешкото тяло са свързани с определени органи, кости, меридиани и гръбначни прешлени.

Диагностицирането на дадено заболяване става чрез определяне степента на мускулна слабост. Това е същността на мануалното мускулно тестуване, а то е в основата на приложната кинезиология.

Мануалното мускулно тестуване дава информация за състоянието на пациента и се използва при:
* Диагностициране на заболяване;
* Планиране на лечени;
* Провеждане на лечене и оценка на състоянието след терапията
* Установяване дали заболяването е отстранено напълно

Мануалното мускулно тестуване се осъществява чрез няколко основни елемента:
* Тестово движение
* Изходно положение
* Гравитация
* Оценка на мускулната сила

Приложната кинезиология използва мануалното мускулно тестуване, за да определи стресовите области в човешкия живот и да се подберат най - ефективните начини, чрез които да му с помогне.

Диагностициране може да се осъществи и чрез акупресура и " точка на тревога" на органите. Тази точка е специфична, и ако се положи ръка непосредствено върху мястото, където се намира органът, може да се разбере дали той се нуждае от терапия или не - съответния мускул отслабва или остава непроменен.

Лечението се назначава според пациента и може да се включва т акупунктура, хидропрактика, мануални терапий и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезиология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.