Кинезитерапия при счупване на хирургическата шийка на хумеруса


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КАТЕДРА
"ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА"

КУРСОВА РАБОТА

КИНЕЗИТЕРАПИЯ В РАННИЯ СЛЕДИМОБИЛИЗАЦИОНЕН ПЕРИОД ПРИ СЧУПВАНЕ НА ХИРУРГИЧЕСКАТА ШИЙКА

Разработил: Васил Бориславов Гатовски, Фак. № 28120

Комисия по ЗКР Научен ръководител:

оценка ................ (доц. Р.Ташева )

1. ............................... Консултант:

2. ...............................

дата ..................

СОФИЯ, 2013

Съдържание
Увод 3стр.
I. Литературен обзор
1.Анатомични особености 4стр.

1.1 Костни структури 4стр.

1.2 Мускули,двигатели в раменна става 5стр.

1.3 Механика на раменна става 6стр.
2.Етиология и патогенеза 7стр.
3.Клинична картина и усложнения 7стр.
4.Лечение 8стр.
5.Кинезитерапия 9стр.

II. Собствени наблюдения
1.Анамнеза 11стр.
2.Цел, задачи, средства на КТ 12стр.
3.Приложни методи за функционално изследване 13стр.
4. Патокинезиологичен анализ 15стр.
5. Методика на кинезитерапията 16стр.
6. Схема и комплекс на КТ процедура 18стр.
7. Анализ на резултатите 20стр.
8. Изводи 22стр.

Библиография 23стр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезитерапия при счупване на хирургическата шийка на хумеруса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.