Кинезитерапия при счупване на хирургическата шийка на хумеруса


Категория на документа: Други


* Подгребенен мускул (m.infraspinatus)- функцията му е външна ротация
* Малък объл муску (m.teres minor)- външен ротатор
* Подлопатков мускул (m.subscapularis)- основната му функция е привеждане и вътрешна ротация на раменна става

До тук изброените мускули, с изключение на първите два, се обединяват в група наречена ротаторен маншон на раменната става.

1.2.2. Мускули на мишницата

Мускулите на мишницата се раделят на две групи- мускули по предната и мускули по задната повърхност на мишницата.

1.2.2.1 Мускули по предната повърхност:

- Двуглав мишничен мускул (m.biceps brachii )- има две глави- къса и дълга; в раменната става сгъва,като късата глава привежда, а дългата отвежда
- Клюномишничен мускул (m.coracobrachialis)- сгъва и привежда в раменната става

1.2.2.2 Мускули по задната повърхност:

- Триглав мишничен мускул (m.triceps brachii)- има три глави- дълга вътрешна и външна; дългата глава разгъва в раменна става

1.2.3 Гръбни и гръдни мускули, двигатели в раменна става:

- Широк гръбен мускул (m.latissimus dorsi)- извършва екстензия и вътрешна ротация в раменна става
- Голям гръден мускул (m.pectoralis major)- извършва хоризонтална флексия, вътрешна ротация и привеждане в раменна става

1.3 Механика на раменна става

Раменната става действа като една кълбеста става с три степени свобода на движение: флексия-екстензия, отвеждане-привеждане, вътрешна-външна ротация. Има и хоризонтална флексия-екстензия, които са комбинирани движения.

Флексията и екстензията се извършват в сагиталната равнина.Флексията до около 90° се извършва само от раменната става, след това се включват ключицата и лопатката.Разгъването е около 45°-50°.

Отвеждането и привеждането се извършват във фронталната равнина. Привеждането се ограничава от тялото. До около 60° отвеждането се извършва само в раменна става,до около 130° се включват останалите аве стави от раменния комплекс, след тези 130° отвеждането е за сметка на ротация в рамото и се включва и гръбначният стълб.

Външната и вътрешната ротации се извършват около надлъжната ос на хумеруса и са в размер от 90°.

Скапулохумерален ритъм (СХР)- под него се разбира синхронното движение между мишницата,лопатката и ключицата.Съотношението между подвижността на мишницата и лопатката е вариабилно в различните сектори при елевация на мишницата,но като цяло е възприето съотношение 2:1 (на всеки 3° абдукция на мишницата,2° се усъществяват от гленохумералната става, а 1° от скапулоторакалната).

2. Етиология и патогенеза

Хирургическата шийка е областта, където метафизата (туберкулният масив) се стеснява и преминава в диафизарната част на костта. На това място костта е със слабо оформен кортикален слой. Счупването по-често е резултат на индиректен механизъм- падане върху протегната ръка или сгънат лакът. В зависимост от това са възможни различни размествания. Според положението на фрагментите се различават абдукционни, аддукционни и вклинени счупвания.

Абдукционните счупвание са по-чести, защото при падане човек инстинктивно отвежда ръката си встрани, за да търси опора.При тях фрагментите образуват ъгъл, отворен навън и назад.

При аддукционните счупвания фрагментите образуват ъгъл, отворен навътре и назад.

При вклинените счупвания без разместване двата фрагмента са забити един в друг, без ъглово отклонение. Те не се нуждаят от наместване.

Този тип счупване на хирургическата шийка на мишничната кост засяга най-често две възрастови групи- между 8-20 годишни и над 60 годишни.

Класификация на Neer (1970)

Според автора броят на фрагментите не е от значение, това което има значение според неговата класификация е броят на разместените фрагменти (разместване > 0.5см. или ангулация > от 45°)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезитерапия при счупване на хирургическата шийка на хумеруса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.