Кинезитерапия след мускулна транспозиция при рооватравма на раменния сплит


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КАТЕДРА
"ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА"

КУРСОВА РАБОТА

КИНЕЗИТЕРАПИЯ СЛЕД MУСКУЛНА ТРАНСПОЗИЦИЯ ПРИ РОДОВА ТРАВМА НА РАМЕННИЯ СПЛИТ

Разработил: Христина Евгениева Йорданова, Фак. № 28162

Комисия по ЗКР Научен ръководител: .....................

оценка ................ (проф. Н. Попов)

1. ............................... Консултант: А. Игнатов

2. ............................... УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев"

дата ..................

СОФИЯ, 2012
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Увод.................................................................................... 3

II. Литературен обзор
1. Анатомични особености на раменния сплит.............................. 4
2. Увреждане на plexus brachialis- РТРС............................................. 5
3. Клинични особености на заболяването......................................... 7
4. Лечение ............................................................................................... 9
5. Оперативо преместване на залавното място на мускулите..... 11
6. Кинезитерапия в ранен следимобилизационен период при
мускулна транспозиция.............................................................................. 12

III. Собствени наблюдения
1. Анамнеза и история на страданието............................................ 14
2. Приложени функционални изследвания ..................................... 15
3. Патокинезиологичен анализ............................................................. 20
4. Методика на кинезитерапията........................................................ 22
5. Схема на КТ процедура...................................................................... 25
6. Комплекс на КТ процедура............................................................... 26
7. Анализ на резултатите........................................................................ 29
8. Изводи................................................................................................... 35
9. Заключение......................................................................................... 36

IV. Библиография ................................................................... 37

І. Увод

Човекът се различава от останалите животни по това, че горните му крайници не са свързани с локомоторните дейности, а са съобразени с осигуряване на подвижност във всичките му сегменти, която да използва ежедневно в битовите, трудови и рекреативни дейности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезитерапия след мускулна транспозиция при рооватравма на раменния сплит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.