Кинезитерапия в ортопедия


Категория на документа: ДругиПри плоските гърди: Авторите изискват на първо място профилактика , както и премахване на външните фактори, спиращи или притискащи гръдния кош. Препоръчва се обучение в правилна стойка на чина или на работа, назначава се дихателна гимнастика и специални упражнения за увеличаване капацитета на белия дроб , трениране на плуване, академично гребане и културизъм.

Консервативното лечение да продължи дълго време - по време на растежа. Индикациите за оперативно лечение при пациенти с обущарски гърди са козметични , тъй като деформитетът създава, особено при момичетата , психологически комплекси. Козметичните операции се извършват при обущарските гърди с имплантиране на силиконови възглавнички подкожно по предварително изработен модел. Птичите гърди са индикирани за оперативно лечение само при екстремни деформации , като деца под 6 години, не са показани за оперативно лечение .

Кинезитерапия и ЛФК при гръдни деформации

Целта на кинезитерапията е коригиране и задържане на правилна позиция на гръбначния деформитет, предпазване от деформация на целия гръден кош и гръбначния стълб, запазване на жизнената вместимост на белите дробове, засилване на дихателната и междуребрената мускулатури , корекция на деформациите на гръбначния стълб и осъзнаване на дефекта с последваща правилна корекция на позицията на собственото тяло при покой и движение , мускулното тонизиране и засилване на муслулните на ОДА, възтановяване хоризонтална позиция на таза , възтановявавне правилната походка , регулиране на психо-емоционалното състояние. Средствата са дихателни упражнения с пасивни корекции на формата на гръдния кош, упражнения и игри за засилване на дихателната и междуребрената мускулатури, изотонични и изометрични упражнения за засилване на гръбната и коремната мускулатура , упражнения за мобилизация на гръбначния стълб и за възстановяване хоризонталната позиция на таза , упражнения за мобилизиране на гръбначния стълб в позиция на правилно телодържане, упражнения срещу плоскостъпие, обучение в правилно ходене и др . Избират се изходни положения , при които гръбначния стълб и гръдният кош са максимално разтоварени , а тазът е заел хоризонтална позиция, тилен лег, страничен, лицев лег, колянна опора, упражнения за шведска стена и други мобилизиращи упражнения с уред, като топки, гимнастически тояжки и др.

Гръбначни изкривявания

Най разпространените заболявания в детско-юношеска възраст.
Класификация на гръбначните изкривявания:

Класификацията на гръбначните изкривявания се извършват най-общо в две направления по степента на ангуларната деформация и според вида на промените.

В практиката се утвърдила класификацията на J. Gobb за определяне на степента на ангулация: 1 степен от 5 до 15 градуса, 2 степен от 15 до 30 градуса, 3 степен от 30 до 45 градуса и 4 та степен от 45 до 90 градуса и повече .

Класификация на гръбначните изкривявания според етиопатогенезата : Според А Казьмин изкривяванията се делят на три големи групи: миотонични , които се развиват след полиомиелит, сирингимиелия; гравитационните след гнойните плеврити, операции на белите дробове и травми на гръбнака и др. На дискогенни, за които непосредсвена причина се явява разместването на диска и пулпозното му ядро.

Класификацията на Коб разделя сколиозите на четери големи групи: миопатични , невропатични ,остеопатични,индиопатични. Понсети и Фридман ги разделят според кривините на такива с главна лумбална торако-лумбална , главна торакална ,комбинирани и др .

В класификацията си от 1972 година Джеймс ги разделя на: неструктурни от неправилна сойка и компенсаторни, транзисторни, ишиалгични, хистерични , вестибуларни , структорни едиопатични , конгенитални, които могат да бъдат вертебрални и екстравертебрални и на невро-мускулни, които са сирингомиелични.

Методи за изследване и прогнозиране на гръбначните изкривявания:

За ранното откриване на деформитетите на стойката и гръбначните изкривявания е необходим пълен антропометричен и соматоскопичен преглед , оглед, отпред, встрани и отзад на тялото. Особено е важен за точната диагноза е и пълният рентгенологичен преглед на целия гръбнак в предно задна проекция, с огъване в ляво или дясно, в легнало и право положение, с центаж на върховия прешлен на кривината . Страничните ренгенови снимки показват конгенитални аномалии Шоерманов гръбнак, кифози и др.

Ренгеновите снимки са разчертават по метода на Коб, като се прекарва допирателна по горния ръб на тялото на първия прешлен, който влиза в кривината и допирателната по долния ръб на тялото на посления прешлен който излиза от кривината, прекарват се перпендикулярни един спрямо друг от тези допирателни по долния ръб на тялото на последния прешлен който излиза от кривината , прекарват се перпендикуляри един спрямо друг от тези допирателни , мястото на пресичане кръстатите ъгли , определят градусите на изкривяване по Коб.

Друг метод е метода на Фергюсон: с широклевкопласт, залепен от 7-ми шиен прешлен до 4-ти поясен, се отбелязват върховете на бодилковите израстъци на прешлените на тези два отдела на гръбначния стълб. Свързват се с една линия 7-ми шиен и 4-ти поясен прешлен, установява се най-отдалечения от тази линия прешлен и се свързва с първия и последния прешлен, влизащ в споменатата линия. Кръстатите ъгли определят изкривяването по Фергюсон.

Индексът на Мета определя корелацията между ребрено-вертебалната ъглова разлика на конвексната и конкавната страна на изкривяването на върха на кривината и позволява разграничаването на прогресиращи от регресиращи изкривявания.

Отстоянието между два съседни прешлена на конвексната и конкавната страна на изкривяването, т.е височината на междупрешления диск определя индекса на Кон.

Индекса на Мое определя торзиото на върховия на кривината прешлен , а индексът на Рисер определя възможността за по-продължителен спинален растеж.

Лечение :

Изборът на лечение на гръбначните изкривявания е в зависимост от етиологията, форма и тежестта на изкривяването, състоянието на пациента и др .

Показани за неоперативно лечение са кривините до 20 градуса , при които е необходимо да се прилагат само упражнения за мобилизация, корекция, укрепване на мускулите. При кривините от 20 до 40 градуса трябва да се прилагат освен изправителна гимнастика и различни видове корсети. В практиката се използват корегиращи гипсови или пласмасови устройства за хоризонтална и вертикална тракция, други видове коригиращи или стабилизиращи корсети.

Съвременното оперативно лечение на гръбначното изкривяване е все още труден лечебен проблем.То се съчетава с тракция по Котрел и др с цел подготовка на гръбначния стълб и свързаните с него неврални структури и вътрешни ограни за поемане на корекцията и може да бъде операция на меките тъкани, на процесурите, на прешлените на гръбначния стълб. През последните години се прилага метода за стабилизиране - "поставяне на инструментариум" по Харингтон . Метода се състои в имлантиране на дистрактор от конкавната страна и поставяне на контрактор от конвексната страна на изкривяването със съвременното извършване на солидна остеопластична синтеза .

Целта на кинезитерапия е общо укрепване на телесната мускулатура, подобряване на дихателните възможности, възтановяване на хоризонталната позиция на таза , коригиране на стойката, намаляване и запазване на корекцията на гръбначния стълб , създаване на корсет от мускули , които да задържат в правилно положение гръбначния стълб, създаване на корсет от мускули, които да задържат в правилно положение гръбначния стълб и цялата телесна стойка, профилактика срещу кардио-пулмонални усложнениея, подобряването психо-емоционалното състояние и др. Използват се много проприоцептивно - нервно-мускулно улесняващи техники за профилактика на муслулния баланс. В практиката са разработени изключително много системи за упражняване на телесната мускулатура с оглед на коригиране на гръбначните кривини. Използват се и много изометрични и асиметрични упражнения срещу мануално съпротивление в определена позиция при идиопластичните сколиози.

В комплексното лечение е необходимо да се изгради усилена рехабилитационна програма, в която трябва да са включение изправителните упражнения , но добър ефект се получава, когато те са комбинирани с хигиената на бита и учението, с плуване , лечебен масаж, дихателни упражнения, подходяща физикална терапия .

Кинезитерапия и ЛФК при вродено изкълчване на тазобедрена става.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезитерапия в ортопедия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.