Кинезитерапия в ортопедия


Категория на документа: Други


Симтоми на вроденото изкълчване на тазобедрената става след прохождане:

Прохождането на децата с вродена луксация на тазобедрената става става обикновено по-късно към 12-18 месец.
А) болка :след 5 та година по бързо се уморяват, а болката се появява особено силно при половото съзряване.Болката при сублукация се явява проявява особено между 20-30 та година и се дължи на болезнената ранно развиваща се остератртоза. Болката при луксация на ставата се явява по-късно, между 40-50 години , и ходенето е запазено с години.
Б)походка: характерен положителен симптом е симптома на Дюше-Тренделенбург , който при двустранните луксации се отличава с така наречената "патешка походка" Наклоняването на раменния пояс е симтом на Дюше, а наклоняването на таза е симтом на Тренделенбург. При изледване пациентът стои мирно с гръб към изледващия. Той застава на един крак, а другият е повдигнат, свит под 90 градуса в тазобедрената и коляната става. Наблюдават се 4 степени на симтома: 1 степен - раменият пояс се наклонява на страната на опорния крак, тазът е хоризонтален . 2 ра степен - раменният пояс и таза се наклоняват на страната на опорния крак. 3 та степен - раменият пояс е хоризонтален , а тазът се наклонява на противоположната на опорния крак страна. 4 та степен - раменният пояс се наклонява на страната на опорния крак, а тазът на противоположната страна .
В) скъсяване на крайниците: то зависи от степента на луксация , и дъулжината може да се възтанови след наместване на ставата.
Г) подвижност на тазобедренните стави : с напредването на възрастта освен ограничената абдукция, в подвижността на ставата настъпват и други смущения: хипермобилните аддукция и външна ротация се запазват, но се развиват флексионни и аддукторни контрактури или смесени флексионно-аддукторни.

Лечение :

То може да бъде консервавтивно и хирургично . Консервативното се разделя на четири вида, в зависимост от датата на започването му .
А) свръх ранно лечение - в първите седмици след раждането ,от 1 седмица и продължава средно 3 месеца . То включва задържане на крачетата в "жабешката позиция" чрез шини на фон Розен , на Бартон и възглавничката на Фрейка.
Б)ранно лечение - до 6 ти месец - апаратчетата ,шини , възглавнички, стремена и др най широко се практикуват стремената на Павлик и възглавничките на Фрейка. Те се използуват от 4-5 седмица на 6-7 месец.
В) навременно - от 6 до 7 месец и късно след 12 месец лечение, методите на Ханаусек, Бауер,Скот. У нас е въведена екстензия " Оверхед" за 2-3 седмици апарат на Ханаусек за 9 и повече месеца и накрая лечение с апарата на Бойчев или Понсети за 2-3 месеца.

Хирургическото лечение се свежда до откриване репозиция и оперативна корекция на персистиращите аномалии на открита репозиция и оперативна корекция на персистиращите аномалии на ацетабулума и проксималния краи на бедрената кост .Най често се изпълняват : остеотомия на таза по Салтер Чияри, ацетабулопластика по Пембертон.

Кинезитерапия:

Целта на кинезитерапията е да подпомогне правилното физическо развитие на детето , да запази мускулатурата и обема на движения в тазобедрените стави

Задачи: създаването на хигиени норми и навици на родителите или обслужващия персонал за запазване на правилното положение на тазобедрените стави , като се използват широки памперси, пелени, специални гащета, стремена и др., запазване на мускулатурата на долните крайници, седалището и гръбнака в добро състояние , създаване на пропроциептивна рефлекторна чувствителност за състояние , създаване на проприоцептивна рефлекторна чувствителност за правилен седеж и стоеж на детето, обучение в лазене, в по късния етап обучение в правилна локомоция и др .В началото масажът е лек, поглаждащ, обхваща долните крайници и гръбчето на детето , с напредване на възрастта той става все по-активен. Процедурата на ЛФК до прохождането включва освен лечебния масаж и пасивни упражнения на долните крайници, активни упражнения с помощ за горните, безусловно-рефлекторни движения за долните крайници, улесняващи техники за пълзене и прохождане и др . В по-късния период упражненията се изпълняват от тилен, лицев страничен лег, колянна опора. При възрастни или оперирани пациенти се включват упражнения при елиминирана гравитация срещу нея, упражнения на уред суспенсионна и пулитерапия. Забранени са движенията за аддукция на тазобедрените стави , както и ротациите, особено в периода на коригиращите ортезни средства или след операция. Забранено е прекъстосването на двата крака. От физикалната терапия се прилагат: минерални бани , плуване в басейн, вана, подводен масаж , ИМП, ултразвук, различни нискочестотни токове.

Кинезитерапия и ЛФК при вродено изкълчване на коляното
Вродено изкълчване на коляното :

Клинична картина: Още с раждането се открива хиперкстензията на едното или двете колена. Проксималния край на тибията е изместен напред и латерално често непълно и по рядко пълно. Силно е ограничена флексацията , скъсени са сухожилията на квадрицепс феморис и трактусилиотибилис.

Лечение:то трябва да се започне рано с безкръвно наместване , чрез тракция и флексия в коляното. Коляното се имобилизира във флексия с гипс 4 седмици. При тежките вродени луксации на коляното лечението е оперативно, чрез наместване и удължаване на контрахиралите мускули и капсулата на предната страна на ставата. Лечението е трудно и не винаги е успешно.

Хабитуална луксация на пателата

Клинична картина : Тя се проявява най често в юношеската възраст, със започване на растежа. Когато луксацията е лека степен и по време на физическа дейност или спорт капачката се луксира, тя може да се намести спонтанно , но най-често е придружено с болезненост по вътрешния ръб на коляното, с подуване на същото и временно ограничаване на движенията. При тежките луксации на пателата в момента на луксирането деформацията и болката са силни , отокът е голям.

Лечение: при тежките деформации то е само оперативно, разделя се на 4 групи- като при операциите са изества действието на квадрицепса в средата на бедрото , това са операщиите на Фридланд и Хойгер , друг вид операции са тези , които създават пасивно или активно действащо препятствие срещу луксация на пателата от медиалната страна или над и под нея, комбинирани операции и операции за екстерпации на капачката и изместване на квадрипца в средата на бедрото.

Вроденото постоянно изкълчване на капачката .

Клиничната картина: луксацията се забелязва от положението на пателата , тя се намира предно - външно или само по външната повърхност на латералния кондил. Пателата е по малка и при движение е в неправилна позиция от скъсяването на външните ставни фибри и на вастус латералис. Клинично често се придружава от гено валгум и от външното ротиране на подбедрицата.

Лечение: Както при хабитуалните луксации на коляното и капачката лечението е оперативно.

Кинезитерапия:

Целта на кинезитерапията в предоперативния период е да подобри тонуса и силата на долните крайници и по специално на тези , които действат в коляната става за по леко протичане на възстановяването след оперативното лечение.

Кинезитерапията след оперативно лечение притича в три периода:
А)имобилизационен в продължение на 30 дни
Б) ранен постимобилизационен в първия месец след сваляне на имобилацията и .
В)тренировъчен до възтановяване на обема и силата на колянната става.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезитерапия в ортопедия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.