Кинезитерапия в ортопедия


Категория на документа: ДругиМасажът в детската възраст има голямо значение. Той се прилага от ранно детство, оказва въздействие върху кожата, лимфното и кръвното оттичане и обмяната на веществата . Посредством дразнението на екстерорецепторите, заложени в кожата , масажът оказва положително въздействие върху процесите в централната нервна система.

Показанията за прилагането на ЛФК в детска практика са особено широки. При всяко едно заболяване е необходимо да се следи за момента, в който ще стане възможно прилагането на упражнения. За влиянието на покоя и движенията върху детския организъм трябва да се следи през цялото време на престоя в болничното заведение. Важно място в лечението на децата въпросът с режима. Покоя и движението трябва така да се съчетаят, че да се получи най, благоприятно въздействие при болестния процес, покоя, снижава физическите процеси до минимум, натоварванията с физически упражнения, което може да доведе до отрицателно въздействие. ЛФК режимът, който се изработва, трябва да се съобрази с вида болничното заведение/ клиника, санаториум и прочие/.

Методически Указания за прилагане на КТ и ЛФК при деца и подрастващи .

КТ и ЛФК се прилагат в детско-юношеската възраст с болни деца с намалени физически възможности . Задачата на физическото възпитание е да се ликвидира болестното състояние във възможно най-кратък срок, да се осигури правилното функционално състояние на органите и да се повишат функционалните възможности на детето. Средствата на ЛФК са общо развиващи и специални упражнения и лечебен масаж , се обръща особено внимание на индивидуалния подход, принцип , особено важен в детска практика. ЛФК в детската възраст използва най-вече гимнастически и игралния метод . От средствата на ЛФК се използват пасивни и активни упражнения, рефлекторни , приложими упражнения , игри и масажи.При най големите групи деца се използват разходките екскурзиите и др приложни упражнения .

Методиката се състои съобразно възрастта на децата: Заболяванията в първите 3 години се отразяват особено лошо върху физическото и интелектуалното развитие на децата. Това е особено важно при кърмаческата възраст. Детето отслабва, загуба придобитите по-рано движения. Затова ЛФК при кърмачетата се състои от масаж, пасивни и рефлекторни движения, които се прилагат нежно, гальовно, за да се въздейства върху чувствеността на детето което започва да се усмихва и да участва в движенията. Действа се с леки дразнения, подаване на играчки, изменяне на положението така, че детето да може да участва активно и да се получи цялостно въздействие.

С навлизането във втората годишнина по-добре се развива втората сигнална система и връзката с околната среда на детето става по-голяма. То се учи да говори, разбира използва обучение в движения показване , демонстриране чрез пасивни движения, използването на играчки, и др .Използва се метода на подражанието на трудови процеси , на движения на птици и животни и др.

За децата от предучилищната възраст над 5 години се знае че притежават вече представи.Те могат да запомнят упражненията , да ги повтарят. Това може да стане чрез демонстрация или обяснение.

Децата от училищна възраст имат ясно представи за това, което се изисква от тях. Използва се като първата, така и втората система . Движенията се разлагат на части, които заучават ,а след това се обединяват.Трябва да се държи че волята и вниманието са още неукрепнали 6-10 та година използва се повече игралния метод.

Инертните деца са ледени към физическите упражнения , те са страхуват и пазят от тях . Затова към тях се подхожда внимателно, обяснява им се, демонстрира се, подпомагат се при тяхното извършване.

Със спокойните деца се работи най лесно. При тях радостта от упражненията и успеха се проявяват най бързо. Те с внимание изпълняват упражненията, поради което се следи само за точното изпълнение и да не се стигне до преумора.

Трудности се срещат при раздразнителните деца , при тях трябва да се подхожда спокойно , но настойчиво да се прилага игралния метод , а по късно да се премине към сериозни занимания.

В процедурите на ЛФК кинезетерапевтът трябва да се стреми към следното .
1. Да спечели доверието на детето и да му изясни целта на упражненията.
2. Чрез методични подбрани упражнения да се остранят паталогичните навици , появили се по време на боледуването , и същевременното да се повишат емоционалните възможности на детето .
3. Според двигателните възможности да се определи дозировката , да се развива двигателната култура.
4. Обръща се внимание на субективните усещания на детето по време на занимания и да се съобразява с тях
5. Използва се емоционалното влияние на упражненията за създаване на емоции , радост при процедурите на ЛФК.
6. Упражняване на педалогическото въздействие за насаждане на дисциплина , практически и хигиенни навици и пр.

Занимания ЛФК в детската практика се водят индивидуално за тежко болни деца и групово за по леките случеи. Продължителността им е от 10 -12 до 30-35 минути според състоянието на детето.

Общи принципи на ЛФК: общо въздействие, системност, редовност продължителност на въздействието, постепенно нарастване на физическите натоварвания , индивидуален подход.

ЛФК в Кърмаческата възраст

ЛФК в кърмаческа възраст се прилага като профилактично средство против заболявания и като средство за правилно физическо развитие. Прилагането на физическите упражнения може да започне от 6 до 8 седмици след раждането на детето . Заниманията се провеждат в топло 20 градуса, добре запазено помещение , върху застлана кушетка . Упражннията се провеждат 1-2 пъти дневно , 30 минути преди кърменето. След тях детето се завива топло и се оставя да отпочине .

За ЛФК са показани кърмачета , хронични разстойства на храносмилателната система от различен произход , хипотрофил атрофия ,рахит , различни видове ниопатии, невропатии , пневмонии. Лфк намира голямо приложение при недоносвените.ЛФК и лечебния масаж имат голямо значение при рахит, например за коремната стена служат за лечение на пъпна херния . ЛФК е профилактично средство при деца , прекарали тежки заболявавния и пр.

Като противопоказанията ЛФК се вземат някои общи положения като кнойни възпаления , тежки заболявания на кръвоносната система, остри разстойства на храносмилателната система сърдечни пороци с декомпенсация , безпокойствие и ЛФК при кърмачетата използват масж , пасивни упражнения, рефлекторни упражнения , упражнения с помощ и активни.

Масажът е неотменен на част КТ, неговото приложение започва в 1 месец след раждането и се състои от поглаждане разтриване леко размачкване .Започва се отпред по крака, ръце,гърди и корем , след това детето се обръща по корем. Масажът предхожда физическите упражнения. Пасивните упражнения са необходими в първите месеци на детето прилагат се за крайниците , но някои имат значение на трупа повдигане спускане, асансьор и др .

Рефлекторните упражнения са използват в кърмаческата възраст , Те са от типа безусловен рефлекс.

Прилагането на активните упражнения става възможно в по голяма възраст , използват се различни уреди играчки повикване и др.Детето не трябва да се заставя да ходи , сяда, преди да е заякнало и усвоило навика да се подготвя към сядане и ходене .
??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезитерапия в ортопедия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.