Класическа апроксимация на цифров ЛФ с MATLAB


Категория на документа: Други


1. Класическа апроксимация на цифров ЛФ с MATLAB.

Класическа апроксимация с MATLAB е възможна, ако затихването в ЛЗ (за ЛФ - в двете ЛЗ) е еднакво и постоянно. В противен случай се прави "утежняване", с което постигаме това. Равновълнова полиномна апроксимация е тази по Чебишев и тя се прави на утежнения габарит.

Rp=0.5;
Rs=30;
Fd=3000;
Wp= [600/(Fd/2) 760/(Fd/2)];
Ws= [300/(Fd/2) 880/(Fd/2)];
[N,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[Nz,Dz]=cheby1(N,Rp,Wn);
[H,w]=freqz(Nz,Dz);
m=abs(H);
ma= -20*log10(m);
figure(1)
plot(w*Fd/(2*pi),ma);grid;
xlabel('f, Hz');
ylabel('a, dB');

Трите фигури показват, че кривата на затихване се вмества в габарита и го удовлетворява. От ЛП можем да определим реда на ПФ - има 7 екстремума, следователно ПФ е от 8-ми ред.

0.000233 - 0.00093199 z^-2 + 0.001398 z^-4 - 0.00093199 z^-6 + 0.000233 z^-8
H(z) = _

1 - 1.1106 z^-1 + 3.9608 z^-2 - 3.0325 z^-3 + 5.5345 z^-4 - 2.7447 z^-5 + 3.2472 z^-6 - 0.82175 z^-7 + 0.66985 z^-8

От аналитични израз се вижда, че ПФ наистина е от 8-ми ред.

2. Синтез на различни цифрови реализации.

При директната реализация изчертаваме схемата гледайки аналитичния израз на ПФ, а при каскадната - разлагаме да биквадратни звена и ги свързваме последователно.

[b0,B,A]=dir2cas(Nz,Dz);

Програмата връща, коефициентите на биквадратните звена, с помощта на които ще изчертаем схемата.

b0 =

2.3300e-004

B =

1.0000 2.0001 1.0001

1.0000 1.9999 0.9999

1.0000 -2.0000 1.0000

1.0000 -2.0000 1.0000

A =Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класическа апроксимация на цифров ЛФ с MATLAB 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.