Класически теории за международната (външната) търговия


Категория на документа: Други


 Т1. Класически теории за международната (външната) търговия

Международна търговия - МТ

Външна търговия - ВТ
Въпр. 1 Меркантилистични теории( ранен и развит меркантилизъм)

Ранен( стар меркантилизъм)

Първият етап от развитието на Меркантилизма започва повреме на Великите Географски открития - XIV - XV век. Той се характеризира с износ на стоки срещу внос на злато, който е основна субстанция на богатство. Успередно с развитието на външнотърговския обмен се налага и протекционистичната политика на собствените стоки. Чрез нея се запазва от външна конкуренция националното производство. Не се допуска внос на чужди стоки на вътрешния национален пазар.

Като най-важна сфера се обявява външнотърговският обмен. Известни са 4-ри фази на възпроизводствения процес:

Производство

Разпределение

Размяна

Потребление

От тях най-важна е размяната и тя създава условия за повишаване на националното богатство.

Развит меркантилизъм( още позн. като " Нов меркантилизъм" ; "Късен меркантилизъм" )

Вторият етап от развитието на меркантилистичната теория дава по-голяма свобода на междуикономическите отношения между държавите. Освен познатите връзки между стоки и злато, широко място заемат бартерните отношения стоки срещу стоки, защото се позволява вносът на чужди стоки на националния пазар. Издига се идеята за поддържане на външен платежен баланс, т.е. X > M. (X - експорт; М - импорт; ) . През Втория етап на първоначално натрупване на капитала се появява първата самостоятелна форма на капитала - търговски капитал.

Капитал е съвкупност от блага, имущества, активи, използвани за получаването на печалба и богатство.

Формата на движение на търговски капитал е П - С - П` .

П - С - П`

C - П П нарстват - С нарастват

Пари и покупка

Покупките водят до прозводство на стоки, т.е. налична е права зависимост. За тази цел са необходими машини, човешки труд или работна сила (фактор труд), работен ден. Фактор труд води до П`.

8 часа

П - пари, пари като златни пари

П` - пари прим

Въпр.2 Теория за абсолютните предимства в МТ

Автор на теорията за абсолютните предимства е класикът Адам Смит. Той развива своята идея за изгодата от външната търговска политика в книгата " Богатството на народите" . Акцентът пада върху производството. Като продължител на трудовата теория на Уилям Пети( William Petty) , Смит разглежда ролята на прозводството на труда за нарастване на стойността на стоката.

Когато се увеличава производителствеността на труда, нараства количеството продукция, произведено за 1-ца време.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класически теории за международната (външната) търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.