Класически теории за международната (външната) търговия


Категория на документа: Други


Когато се увеличава производителствеността на труда, се намалява стойността на 1-ца продукция. Излишното количество от нужното за удовлетворяване на вътрешния пазар се насочва за експорт. Експортът се изчислява на еквивалентен принцип.

Във "Принципи на политическата икономия" Рикардо по подобие на Смит акцентира върху производството като основна и най-важна фаза от възпроизводствения процес. Там се създава богатството на нацията. В същото време той допълва идеята на Смит за абсолютните предимства като подчертава външната търговия може да увеличава богатството не само на държавите с най-висока производителност, но и на всички, които съумеят да произвеждат с по - ниски производителни разходи от своите партньори. За да не се наруши принципа на еквивалентност, Рикардо въвежда няколко принципа, благодарение на които размяната се осъществява на еквивалентна основа. Това са:

C = c1 + c2 + v ( C - производствен разход; v - жив труд)

MOC≤ ТОТ ( M - most ... ; T - total ...)

Те се определят от външния пазар на базата на най-често повтарящите се комбинации от външнотърговските отношения. Основно изискване е

MOC ≤ TOT.

Националният коефицент на трансформация тогава е отношение между възможното количество от дадена стока при насочване на всички производителни фактори за нейното производство при отказ от други производства.

Претегателен коефицент на трансформация е сборът от двете производства

2

Претегателен коефицент на трансформация = среден коефицент

Чрез тази теория за сравнителните предимств Рикардо обосновава нуждата от външнотърговско партньорство. Държавите поотделно печелят, всички заедно увеличават световното богатство.

Пример за размяна според Рикардо

Месо
вино
А
100
50
B
50
100

Държава А решава да остави 80 единици месо за вътрешен пазар. Останалите 20 единици изнася за държава B, но не се знае на каква стойност. След това решава да даде двойно количество месо на държава B, т.е. 20 ед х 2 = 40 ед Държава B приема 40 ед. месо и произвежда само 10 ед. , но тя на свой ред отдава 20 ед. вино .....
Въпр.3. Теория за сравнителните предимства в МТ

3.1. Общи неща между първи и втори етап

И двата етапа обявяват размяната като най-важната фаза от възпроизводствения процес

И двата етапа приемат търговския капитал като самостоятелно обособила се форма на капитал

Парите и в двата етапа се приемат за пълноценни пари, т.е. златни пари, това са пари, които имат собствена субстанционална стойност

Богатството на нацията и в двата етапа се състои от стоки, произведени в националното стопанство и злато

И в двата етапа се критикува лихварския капитал като несвойствен за капиталистичното пазарно стопанство

3.2. Различия между първи и втори етап

Докато в първи етап се държи на износ на стоки срещу внос на злато, то във втори етап се допуска внос на стоки при поддържане на активен платежен баланс.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класически теории за международната (външната) търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.