Класици на социологията - лекции


Категория на документа: Други


Ориентация
Индивидуални - егоизъм
Личното, егоистични усещания
материя
Душа
Свещенните неща
Понятийно мислене, морална активност
Божествено, свещенно
Универсални, надиндивидуални

Над лично, над индивидуално

Идея, душа

Социологията работи с хората (чудовища от противоречия)
Реалността е понятия, възприемане чрез понятия
Двуякост - продукт на развитието и икономизацията, тръгва от религиозните форми
Религия - колективно почитане на обществото
Материалните потребности са свързани с тялото, но съществуват като индивиди, формираме в себе си определени понятия, форми идващи от обществото (душа), а индивидуалните желания са продукт на физическите същества (тялото)
За да съществуваш Аз-ът трябва да мисли неща за които да се мисли. Тялото мисли, действа умът. Действието е продукт на умът. Осъзнаваме силата, колективите материализирайки действията си, доказваме съществуването си в даден колектив. Индивидуалното действие се включва в колективното общо - несъзнателно - това е соц връзка.

Вебер
1. Особености на формирането на нацистката държава Германия през 19в.
2. Специфика отношение между държава и общество и тяхното отражение върху соц структура на германското общество
3. Институционални форми на изследователска дейност през 19 в.
4. Основни проблемни области в творчеството на Вебер
Германия през 19в. обединение на територии. През 1815 се създава Германската конфедерация - обединение на 39 немско-езични територии под председателството на Австрия и Прусия. Прусия имала силна армия и икономика, а обединяването искала да бъде по нейния начин. Води война и побеждава Франция и Австрия и създава през 18.01.1871г. Акт за създаване на Германска империя начело с Бисмарк това е 1 та империя. Бисмарк има 20г изключителна власт. Първото нещо е създаването на Първото соц законодателство през 1883-1889г. в Европа. Той въвежда застраховките за болест, трудови злопулуки - първообраз на държава на всеобщото благоденствие - форма на управление в която държавата има уравновесена форма на икономическа нестабилност, предотвратяване на соц неравенства. 30-години след 2-та Световна война = Великите 30 години в развитието на европейските страни. Икономически прираст и соц благоденствие за различните от соц групи. След Бисмарк на власт идва Вилхелм 2-ри 1890г. той застава начело на 2-та Германска империя. Противопоставя се на политиката на Бисмарк и на колониалната политика. Води Германия до 1-та Световна война. Започва сътрудничество с Италия. Те осигуряват на Германия икономическа сила за 20-30 год Германия става сила и се развива - Пангерманкса идеология - авторитарно управление - милитаристичност. В Германия държавата е въплъщение на по-висша сила над поданниците си тя е на империята. В Франция - орган на управление е народа, волята на народа. В Германия държавата е висша сила и воля и определя соц и икономическия ред. Единствена официална култура е всичко контролирано от държавата, всичко друго е срещу държавата. Новаторските идеи възникват извън университета, но разцвета е извън официалното образователни структури. Обществото е напълно подчинено на държавните институции. Няма форма на гражданско общество. Съсловието на образованите има водеща позиция до края на 19в. - Гайдер 1932г. - Културна буржоазия, започва да губи позиции поради нарастването влиянието на нарастващата икономическа буржоазия, губи позиции и пред традиционната Аграрна аристокрация. Образованите водят битка срещу :
-Едрата икономика
-Аграрната аристокрация
-Работническото движение
Вилхелм2-и прави Германия водеща държава. Съсловието на образованите приема интелектуална нагласа към германското общество - различни учени го наричат социологическо наблюдение. Наблюдение при което всички соц конфликти и напрежение между класи съсловия, религии се извършва от дистанция т.е. обективно и ценностно неутрално. Това е стратегията за запазването на интерпретацията на науката за света, запазва своя престиж. Патриархализамът е водеща и доминираща роля на императора, задушава всички форми на активност. Бисмарк а и Вилхелм създават страна в която духът на Бисмар е станал Конституция. Подсилват се водещите позиции на Аграрната аристокрация. СОц започва да съществува след 1-та Световна война 9.11.1918г. след падението на Вилхелм 2-ри, започва демократизирането на германските общества и научни институции. Дотогава соц не съществува в Германия. Няма програма, професори, всички професори са преподавали други науки. Тогава се формира ядро изследователи по Соц - Вебер (1864-1920), Георг Зимел (1858-1918), Фердинант Тьониес (1855-1936), Вернер Зомбарт (1863-1941)
Шелски през 1981г. издава книга по социология и казва: "Соц беше научан аспект"
Вебер бил широк професионалист основоположник на много науки. Непрекъснато се стреми да разбере какво може да се взаимодейства за да се приближи науката политика, икономика, право и социология.
За тези учени соц е инструмент за разбиране на обществото. Разбиране като метод да опознаят и разберат соц действителност. Разбираема = Управляема. 1909г.се създава "Германското соц дружество" което да организира учени от различни сфери да изследват соц действителност
Изследванията на Вебер:
1.методологията, критика, философия - духа, предмета и методите на соц науки, произведенията му имат епистемологичен и философски характер. В тези произведения Вебер разработва концепцията между наука и практика.
Книги: Смисъл и ценност и Ученият и политикът
2. Исторически изследвания на икономиката, производствените отношения в селското стопанство в античния свят и обща икономическа история
3. Соц на религията - за "Протестантската етика и духът на капитализма" - сравнителния анализ на свят религии и взаимодействието между икономика, соц условия и религия.
4. Общата соц - "Икономика и общество" - Вебер развива соц и нейния предмет и метод
Вебер - типологията му на соц действия - класификация:
* Соц действие - действие насочено към другия , смислово натоварено
-целесъобразно
-ценносъобразно
-целеворационално - има реална цел и подбира начина на действие. Рационалното действие е от гледна точка на извършителя . Неговата цел и средства за постигане
-Ценностно рационално - извършителя не прави това действие, защото иска да умре но ако не го направи би било срамно за него. Верни на себе си (дълг) ценностна система на извършителя
-Емоционално - афект или емоция, действие от гледна точка на емоционална реакция от определена ситуация
-Традиционно действие - при които се ръководим от навици, обичаи, вярвания които са се превърнали в 2-ра природа традиция която е усвоена
За Вебер соц е наука за соц действие, да обясни човешкото поведение, да разбере вложения в действието смисъл. Трябва да познаваме типовете действие
Интелигибрен= умопостижим, усвоим неговия смисъл
Класификацията помага за неговата концепция на модерните общества на рационалните действия. Икономическите предприятия ръководител на държавата- рационализация на властта. 21 век Свръх на рационалността - проекти. Класификация е ядрото на философската рефлексия: връзките на солидарност и зависимост, между наука и политика. Кой е идеалния тип на учения и политика? Хора на действието и учени? Вебер изследва историята и соц изследване да бъде обективно и как политиката може да отговаря на собственото си призвание.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класици на социологията - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.