Клавиатура за PC


Категория на документа: Други
К У Р С О В А Р А Б О Т А

КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ

Клавиятура за PC и контролер за обслужване на клавиятура. Сустемна поддръжка (BIOS). Интерактивни графични средства, класификация, видове, принцип на работа. Интерфейси за свързване с PC (мишка, координатна топка)

Изготвил:

Проверил:

Съдържание
1. Въведение .................................................................................. 3
2. Видове клавиятури .................................................................... 3
* Според разпределението на клавишите ............................ 3
* Според устройството на клавишите ................................... 5
* Чисто механични превключватели ............................ 6
* Превключватели с елемент от пенопласт ................ 7
* Превключвател с гумена шапка ................................ 7
* Мембранни превключватели ..................................... 8
* Капацитивни превключватели ................................... 9
* Според връзката с компютъра
* 5-DIN конектор и PS/2 ....................................... 10
* USB ................................................................ 11
3. Устройство ............................................................................... 13
4. BIOS поддръжка ...................................................................... 14
* Четене от клавиятурата ..................................................... 14
* Кодове генерирани чрез контролните клавиши ............... 15
* ASCII кодове ....................................................................... 15
* Разширени кодове на клавиятурата ................................. 16
* Командни клавиши ............................................................. 18
* Четене от клавиятурата - функция 01H ........................... 19
* Четене от контролните клавиши - функция 02H ............. 19
* Проверка за състояние на клавиятурата ......................... 19
* Извикване на функция ....................................................... 20
* Четене на клавиши ............................................................. 21
* Клавиатурен контролер ..................................................... 22
* Честота на повторение на клавиш .................................. 23
5. Мишка ...................................................................................... 23
* Механични мишки .............................................................. 23
* Оптични мишки ................................................................... 24
* Мишки със сериен интерфейс .......................................... 26
* Мишка с допълнителна платка (BUS mouse) .............. 26
* Мишка със собствен интерфейс ...................................... 26
6. Използвана литература .......................................................... 27

Клавиатура - въведение

Клавиатурата е периферно устройство, осигуряващо връзка между компютъра и потребителя, като начин за въвеждане на информация. Тя е съвкупност от буквени, цифрови, символни, пунктоационни, управляващи и функционални клавиши, като в стандартната клавиатура те се делят на три основни групи клавиши - буквено-цифрови, цифрови и функционални. Върху тях има нанесени надписи, които подпомагат работата на оператора и се задействат при лек натиск. Предназначението на клавиш (key assignment) включва като понятие функциите, зададени на специфичните клавиши от компютърната програма. Повечето клавиши от клавиатурната РС са напълно програмируеми, което означава, че един приложен програмист може да ги използва по различни начини. Най-добрите програмисти обаче се придържат към стандартите в предназначенията на клавишите. Един такъв стандарт е използването на F1 на съвместимите с IBM клавиатури за стартиране на екранен помощник. Програма, която нарушава тези стандарти, трябва да плати цената на обучаване на потребителите си.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Клавиатура за PC 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.