Ключови фактори за успех


Категория на документа: Други


Ключови фактори за успех
Идентифициране на онези фактори, които са най-важни за успеха
Как се оценява успехът?

Толкова разнородни и важни въпроси ангажират вниманието ви в бизнеса, че често е трудно да видите ясно цялостната картина на ситуацията.

Нещо повече, може да се окаже изключително трудна задача да направите така, че всички от екипа да "дърпат" в една и съща посока и да се фокусират върху това, което е наистина от значение.
И точно тук идват на помощ Ключовите фактори за успех (КФУ).
КФУ, известни също като Области с Ключови Резултати, са онези най-съществени сфери на дейност, които трябва да бъдат така добре разработени, че да се постигнат крайните цели и задачи на вашия бизнес или проект.
Чрез идентифициране на вашите Ключови фактори за успех, вие можете да създадете обща отправна точка, която да ви помогне да направлявате и оценявате успеха на вашия бизнес или проект.
В качеството си на отправна точка, КФУ помагат на всеки член на екипа да осъзнае коя е същината на въпроса. А това дава възможност на хората да изпълняват своите задължения в правилния контекст и по този начин да гонят заедно постигането на едни и същи цели.
Идеята за КФУ бе представена за първи път от Д. Роналд Даниел през 1960. Десетилетие по-късно тя е доразвита и популяризирана от Джон Рокарт, представител на Слоунското училище по мениджмънт към Масачузетския технологичен институт. Оттогава насам се използва широко, за да помогне на фирмите да реализират своите стратегии и проекти.
Концепцията за КФУ неминуемо се е доразвивала и вие може да сте срещали различни начини за нейното прилагане. Тази статия представя много ясно определение и подход, основан на оригиналните идеи на Рокарт
Рокарт определя КФУ като: " Ограниченият брой области, в които резултатите (ако те са задоволителни), ще гарантират успешна конкурентна производителност на организацията Те са онези ключови области, в които нещата трябва да вървят добре с цел процъфтяване на бизнеса. Ако резултатите в тези области не отговарят на очакванията, усилията на организацията през този период ще са напразни."
Той също така стига до заключението, че КФУ са "сфери на дейност, които следва да получат постоянно и особено внимание от ръководството."

Ключовите фактори за успех са тясно свързани с мисията и стратегическите цели на вашия бизнес или проект. Докато мисията и целите са съсредоточени върху задачите и крайния резултат, ключовите фактори за успех се фокусират върху най-важните области и стигат до същината на това какво трябва да се постигне и пътя, по който ще се постигне.
КФУ се илюстрират най-добре с пример. Представете си един магазин "Прясна земеделска продукция", чиято мисия е: "Да стане магазин номер едно на Main Street чрез продажба на най-висококачествена и прясна земеделска продукция, 75% от която да стигне от стопанството до клиента за по-малко от 24 часа при 98% удовлетвореност на клиентите."
Стратегическите цели на магазина "Прясна земеделска продукция" са:
• Придобиване на пазарен дял от 25% на местно ниво.
• Осъществяване на доставки на 75% от продуктите "от фермата до клиента" в рамките на 24 часа.
• Поддържане процента на удовлетвореност на клиентите на ниво от 98%.
• Разширяване на продуктовата гама, за да се привлекат повече клиенти.
• Наличие на достатъчно голяма база за съхранение на търсените от клиентите продукти.
С цел идентифициране на потенциалните КФУ, ние трябва да сме наясно кои области на бизнеса се нуждаят от особено внимание и да сме добре запознати с мисията и целите, така че те могат да бъдат постигнати. Можем да започнем с един брейнсторминг (мозъчна атака), за да сепокажем нагледно как се определят евентуалните Ключови фактори за успех:
Цел
Ключови фактори за успех на кандидата
Придобиване на пазарен дял от 25% на местно ниво

Увеличаване на конкурентоспособността с други местни магазини
Привличане на нови клиенти
Осъществяване на доставки на 75% от продуктите "от фермата до клиента" в рамките на 24 часа
Поддържане на добри взаимоотношения с местните доставчици
Поддържане процента на удовлетвореност на клиентите на ниво от 98%
Запазване броя на персонала и поддържане обучение, целящо по-добро обслужване на клиента
Разширяване на продуктовата гама, за да сепривлекат повече клиенти
Снабдяване с нови продукти местно производство
Разширяване на базата за съхранение на нови продукти, както и за за предоставяне на достатъчно пространство за клиентите
Подсигуряване на финансиране за разширяването.
Управление на строителни работи и справяне с всякакви проблемни ситуации в бизнеса


След като имате списък с кандидат-КФУ е време да се помисли за това, кое е най-важното и така да се идентифицират истинските ключови фактори за успех.

Точно това се случва при кандидата "Прясна земеделска продукция". Първият ключов фактор, който идентифицираме в списъка на кандидате е "взаимоотношения с местните доставчици". Това е абсолютно задължително, за да се гарантира преснотата на продукцията и да се намери източник на нови продукти.

Друг ключов фактор е привличанто на нови клиенти. Без тях, магазинът няма да е в състояние да се разшири, за да увеличи пазарния си дял.
Трети ключов фактор е финансиране на разширяването. Целите на магазина не могат да бъдат изпълнени, без средства, които да се инвестират в разширяване на пространството му.

Фиг. 1: Ключови фактори за успех, мисия и цели на
"Прясна земеделска продукция"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ключови фактори за успех 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.