Колективна памет и история


Категория на документа: Други


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
" Д-Р ВАСИЛ БЕРОН "

РЕФЕРАТ

по Свят и личност

на тема: Колективна памет и история

Разработил: Проверил:
Биляна Аврамова, /Бистра Стефанова/
Кетъринг -12б клас,
Номер: 4

Велико Търново
2013

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Г Л А В А П Ъ Р В А
Що е колективната памет и история ?
1.1.Определение
1.2. Идеолог на колективната памет.
Г Л А В А ВТОРА
Колективната памет като основа на човешката общност.
2.1.Колективна памет
2.2.Социалния характер на колективната памет
Г Л А В А ТРЕТА

Институции на паметта и на забравата
3.1. Механизми за удържане на колективната памет
3.2. Техники на забравата
Г Л А В А ЧЕТВЪРТА
Съвременна институция на памета - Музея .
4.1.Определение за музей
4.2 Връзката между памет и музей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УВОД

Всеки индивид си има своя собствена памет- спомен за детството,спомен за бащината къща , спомен за родния град и други подобни. Но той е част от много общности училище, дом, приятелски кръг и други , могат да се дадът много примери за различни групи от хора със сходни интереси. Във всяка такава общност се създават различни спомени тези смопени са именно колективната памет на групата. Те предизвикват различни емоции във всяка единица от колектива, но всяка емоция споделена с повече хора предизвиква по силни чуства. Могат да бъдат различни могат да са както положителни така и отрицателни, но точно това е и една от основната цел на всеки индивид да изживее различни емоции с различни хора, защото човек като самостоятелна едниница не би бил полезен на никой дори на себе си. Всяка група има различни цели . Пример за това е училището всеки родител изпраща детето си да се развива като личност , но също и да се изгради като част от различни общности, да развие способноста си да споделя ,да възможноста да запази спомени от любимия клас . Може в училище да се образуват група, която има за цел да развива способноста да свири на даден музикален инструмент . Тази група може да се представя на различни конкурси , които ще останат в памета на музикалната група имено като колективна памет.

1.Що е колективната памет и история ?

1.1. Определение

За да дадем точно определение на термина "колективна памет и история " трябва да представим по отделно главните думи в него. Колектив това е група лица с обща работа, занимания или с общи интереси. Пример за колектив е семейството, съседи, съграждани, един народ, могат да се дадът много примери за колектив. Памет е способността на мозъка да приема, обработва и съхранява определено количество информация, която да може да възпроизведе и използва в бъдещ момент. Способността да се запазва и възпроизвежда при необходимост някакво значение или впечатление. Спомен, честване. Паметта е причината за това, в духовния живот на индивида да има непрекъснатост и постоянство.История е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Обобщавайки трите думи можем да достигнем до извода, че "колективната памет и история " това е спомена на определена група индивиди със сходни интереси. Историята на някои общности е останала и до днес, защото тя има отражение върху изграждането на индивида като част от дадена група от хора , самия той чуства принадлежност към определен кръг от хора.

1.2. Идеолог на колективната памет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Колективна памет и история 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.