Колко и каква сигурност е необходима на българското общество, за да се съхрани като демократично


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФАКУЛТЕТ "ТРЕНЬОРСКИ"

СПЕЦИАЛНОСТ "СПОРТ И СИГУРНОСТ"
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ"

РЕФЕРАТ

Тема:

Колко и каква сигурност е необходима на българското общество, за да се съхрани като демократично

Изготвила: Проверил: ..........................

/доц. Б. Ботев/
магистър, редовно
СОФИЯ
2014

Съдържание

Увод ....................................................................................................................

1. Същност на сигурността ....................................................................

1.1. Национална сигурност..............................................................................

1.2. Заплахи за държавата.............................................................

2. Кризите в сигурността на държавата.......................................................

2.1. Функции, отговорности на държавата и външна политика................

3. Стратегия за национална сигурност на Република България

Извод ..................................................................................................................

Заключение ........................................................................................................

Използвана литература .....................................................................................УВОД

Мирът, стабилността и сигурността в една страна зависят до голяма степен от възможността нейните законоприлагащи органи, в това число и службите за сигурност, да прилагат и налагат националните закони и ефективно да поддържат вътрешната сигурност ( конституционален ред ). Овладяването на сериозните социални инциденти, включително несанкционирани митинги и демонстрации, които биха могли да ескалират в размирици и вълнения, изисква повече от разбиране на особеностите на социалния конфликт ( формиране, развитие и прояви ), както и на последиците от него.
Такива социални конфликти могат да възникват както на политическа основа, така също и на икономическа, националистическа, религиозна и др. От друга страна обаче, не отчитането на законовите отговорности на участниците в такива събития ( най-вече когато те са санкционирани по установения ред) крие сериозна опасност от ескалиране на напрежение и преминаване от мирни към насилствени прояви. Да се представи право на хората да упражняват своите законови права и свободи и в същото време да се осигури обществения ред и вътрешната сигурност на страната при спазване на всички закони- това е основно изискване към законоприлагащите органи, към които спада Министерство на вътрешните работи и неговите звена. Ефективното изпълнение на тази отговорност е много по-трудно, когато действията около масовото мероприятие (митинг, стачка) се превръща от мирни в насилствени и дори ескалират в размирици, вълнения, извънредно положение или във вътрешен (НЕ МЕЖДУНАРОДЕН) въоръжен конфликт. При всяка подобна ситуация законоприлагащите органи носят отговорността за съхраняване и поддържане в конституционалния ред в страната.

СЪЩНОСТ НА СИГУРНОСТТА
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Колко и каква сигурност е необходима на българското общество, за да се съхрани като демократично 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.