Компютърно проектиране на детско облекло


Категория на документа: Други


16-17 = Широчина на допълнителното парче (з.ч)
Draw/Arc/3 points
20
20-19-17 = Дължина на допълнителните парчета по страничния шев (з.ч)
Draw/Line


9.2.2.6. Модел 6


Изчисления
AutoCad
1
→ 1-2, ← 1-3 = Широчина на изделието по линия на подгъва (з.ч)
Draw/Arc/3 points
2
↑ 3-4 = Дължина на вътрешния шев (з.ч)
Draw/Line
3
↑ 4-5 = Дължина на седалищния шев (з.ч)
Draw/Arc/3 points
4
→ 5-6 = Широчина на изделието по линия на талията (з.ч)
Draw/Line
5
↓ 6-2 = Дължина на страничния шев (з.ч)
Draw/Line
6
→ 7-8, ← 7-9 = Широчина на изделието по линия на подгъва (пр.ч)
Draw/Arc/3 points
8
↑ 8-12 = Дължина на вътрешния шев (пр.ч)
Draw/Line
9
↑ 12-11 = Дължина на седалищния шев (пр.ч)
Draw/Arc/3 points
10
← 11-10 = Широчина на изделието по линия на талията (пр.ч)
Draw/Line
11
↓ 10-9 = Дължина на страничния шев (пр.ч)
Draw/Line


10. Анализи на резултатите и изводи

В резултат на цялостно извършения труд по дипломната работа могат да се направят следните обобщения и изводи:

При използване възможностите на програмите PhotoShop и AutoCAD е разработен дизайнът на шест детски ансамбъла, съобразно актуалните модни тенденции и специфичните изисквания към облеклата, предназначени за деца. Изчислените конструктивни размери на детайлите се базират на стойности, които отговарят на стандарт за яслена група. Алгоритмизиран е процесът на художествено и конструкторско проектиране.

В динамичния свят на модата, съществуването на конфекционните предприятия е немислимо без внедряването и използването на CAD/CAM системите за дейностите, свързани с художественото и конструкторско проектиране на облекла. За да се координират всички задачи и да се съобразят със специфичните изисквания на различни звена в шевната фирма, се изискват уникални решения, висока степен на гъвкавост, висока продуктивност, точност, възможности за запаметяване, бърз трансфер на данни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърно проектиране на детско облекло 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.