Композиция. Същност.


Категория на документа: Други


История на понятието. Същност

Композицията (от латински compositio - "съставяне", "подреждане", "съпоставяне", "сглобяване на части от едно тяло") е основна категория в теорията на различните видове изкуства. В древността този термин не е съществувал. Той е въведен в теорията на изобразителното изкуство от Леон Батиста Алберти (1404-1472г.). През 1436г. той пише трактата "Три книги за живописта", като в цялата втора част разглежда проблемите на композицията. Според него тя е правило на живописта, с помощта на което отделните части на видимите обекти се съчетават в картината.

Композицията на древността (Елада) е подчинена на следните принципи:
- Пропорциониране (златно сечение);
- Прилагане на модулни системи;
- Прилагане на канонични схеми;
- Копиране на по-старите показатели от традицията като образец.

В периода на Ренесанса се възраждат традициите на древността. Основно значение се отдава на геометрията (Платон). Забелязва се видима проява на бога в материалистичния свят. През Ренесанса е открита и науката за линейната перспектива (освен въздушната). Един от нейните създателите е флорентинският художник и геометрик Паоло Учело (1397-1475г.). Пиеро дела Франческа (1415-1492г.) в своя "Трактат за живописната перспектива" определя като важни следните три елемента, които трябва да бъдат и последователни: рисунка, измерване, полагане на боите. Според него най-важното за една картина е не толкова как ще бъдат нарисувани отделните елементи, а овладяването на трите измерения.

По-късно, по време на Френската академия (17в.), композицията е една от най-задълбочено изучаваните от студентите държавна институции. Изкуството е подразделено на четири основни елемента - рисунка, композиция, цвят (колорит) и експресия. При експресионизма се набляга на цветовете.

Според Василий Кандински - руски художник и теоретик на изкуството, смятан за основоположник на абстракционизма, композицията представлява организация на живите сили и напрежения в изобразителната равнина; тя е цялост на формата, обоснована от нейната функция. Композицията се разглежда в два аспекта: процес в дизайнерското проектиране и реализация на завършения дизайнерски продукт.

Към позиционното построяване се отнасят:
* Разположението в изобразителното пространство, съответстващо на замисъла, размера, формата и материала;
* Изясняване на центъра на композицията и подчиняване на второстепенните части;
* Избор на най-добра гледна точка и осветление в съответствие със замисъла;
* Съгласуване на мащаба и пропорциите;
* Тонално и цветно решение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Композиция. Същност. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.