Комуникационна стратегия


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Направление "Администрация и управление"

Комуникационна стратегия
на "Феникс-3000"

София
2013

Съдържание

1.Задача 1 ...........................................................................стр.3
2.Задача 2............................................................................стр.5
3.Задача 3............................................................................стр.6
4.Задача 4............................................................................стр.8
5.Задача 5............................................................................стр.9
6.Задача 6...........................................................................стр.12
7.Задача 7............................................................................стр24
8.Задача 8............................................................................стр25

Поставете се в ролята на мениджър на фирма "Феникс-3000". Имате за задача да разработите комуникационна стратегия на фирмата за налагане на пазара за нови продукти. Те са нанофилтри за пречистване на вода и уреди за биорезонансна терапия, внос от Русия.

1.Планирайте конкретните стъпки в процеса на проучването, което трябва да направите, за да получите необходимата ви информация за решаване на задачата. Схема от 26 стр. от учебника.

Първата стъпка ,за да се разработи комуникационна стратегия,за налагане на нови продукти е планиране на конкретни стъпки в процеса на проучването,за да получим необходимата информация.Проучването без план е загуба на време и получаване на некачествена информация,в която е трудно да се изолира необходимата информация,което води до затрудняване на дейността и незадоволителни резултати.
1.1.Планиране

При срещите ни с руските производители на нанофилтри и биорезонанси трябва да се придържаме към етиката и етикетът,които ще ни помогнат до получаване на качествена информация.При започването на проучването едно от най-важните неща е запознаването с темата,с което ще спестим време и финансови средства.Трябва да се запознаем с фирмата производител,да разберем какво представляват продуктите,които желаем да наложим на българския пазар и техните особености.Идентифицирането на информационни пропуски ще ни помогне да използваме времето по най-добрия и ефективен начин.Трябва да сме наясно с нашата цел,изясняването на желаното решение и заключение до което искаме да стигнем.Важен момент в проучването и събирането на информация е определянето на приоритетите в целите ни.Така ще спестим време в хаотично търсене и събиране на голям по обем ,но всъщност ненужна информация.Нашата цел всъщност е сключване на договор за внос от Русия за нанофилтри и биорезонанси за пречистване на вода на достъпни както за нас така и за нашите клиенти.
1.2.Намиране на информация

За да получим информацията ,която е достоверна и точна най-добрият и сигурен начин е да се осведомим от първоизточника,т.е сайта на руската фирма производител или чрез телефонно обаждане или среща с техен посредник.Може да се снабдим с информация и чрез провеждане на интервю с експерт в дадената област на технологията .Да разберем особеностите на продукта,какво е състоянието на търсенето и предлагането на този род продукти в България.
1.3.Обработка на данни

След като сме събрали информацията трябва да се представи в оригиналния си вид ,чрез отделяне в кавички и обозначаване на източника.Нуждаем се от анализ и на числовите данни-цени на продуктите ,транспортни разходи,статистически разходи за употреба на тези продукти от населението.Коя общност младите или старите хора ги използват.На къде да се насочим .Трябва да проучим и обмислим договорните условия с руската фирма производител.
1.4.Приложение на информацията

Анализираната и обобщена информация ни дава възможност да се представи чрез нашата препоръка.Така се подсказва какво следва да се направи-имали търсене и предлагане на тези продукти в България,цените,които предлагат руските производители на продуктите достъпни ли са за нас или трябва да търсим друга фирма производител.
1.5.Управление на информацията

Информацията трябва да се съхрани ,защото може да бъде използвана като стратегически ресурс на фирмата

2. Формулирайте посланието си на комуникационна си стратегия според изискванията на теорията. Отбележете изискванията към посланието, които сте спазили и тези, които сте игнорирали. Използвайте фигура 1 от стр. 37 и опишете по същия начин промяната в поведението на потребителите, която искате да постигнете

Водата -изворът на нашия живот!

2.1 Посланието е с рационален призив,които има за задача да стимулира желанието на клиентите да закупят продукта като се изтъква качеството на продукта и извличане на максималната полза от него.Изцяло отразяваме само нашите позиции т.е структурата ни е едностранна .Едновременно структурата е от типа ''структура без извод'',така ние позволяваме на хората сами да си направят извод.За да помогнем на потребителите да разберат посланието,с което искаме да стимулираме тяхното желание ние ще използваме графичния дизайн,който е много приложим и успешен.Дизайнерският инструмент ''цвят'' внушава настроение и ще отличи нашата стока т.е ще използваме експресивната функция.След като сме формулирали посланието трябва да изградим добра репутация на нашите продукти в обществото.Затова избираме рекламния източник,който ще гарантира довереност например национална телевизия.Така ние използвахме всички нива на комуникационния процес от модела на Шанон и Уевър.

2.2Промяна на поведението на потребителите -сегашното ни състояние е да привлечем вниманието на колкото се може повече потребители.За това ние разработваме комуникационна стратегия ,за да постигнем нашето желано състояние ,което е да заинтересоваме потребителите от нашите продукти и да започнат да говорят тях.Чрез рекламният източник ни ще гарантираме достоверност и така действието ще се изрази в това ,че потребителите ще се решат да закупят от нашите продукти.Така ние целим да променим поведението на потребителите в положителен аспект,т.е клиентите да бъдат доволни от закупените стоки.Стига се до взаимодействието,което се изразява в това нашата фирма да има полза от удовлетвореността на потребителите. Мотивирания персонал и благоприятната среда спомагат за осъществяването на обратната връзка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникационна стратегия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.