Конфликтни зони при унаследяване на бизнеса в България


Категория на документа: Други


Конфликтни зони при унаследяване на бизнеса в България
/ЕСИ/

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод..................................................................................................стр. 3
2. Тема на изследването....................................................................стр. 4
3. Цел на изследването стр. 4
4. Изследователски задачи стр. 5
5. Работни хипотези стр. 5
6. Методика на извадката стр. 6
7. Комбинации за изследване на зависимости стр. 7
8. Анкетна карта стр.

1. Увод

Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране е актуален с нарастващо значение проблем както от научна, така и от практическа гледна точка. Прехвърлянето на собствеността и подготовката на наследниците на семейния бизнес привличат множество изследователски усилия, особено по отношение трансфера на собствеността.

Разглеждайки фамилния бизнес, следва да напомним, че фокусът е отправен върху малките и средните предприятия (наброяващи по-малко от 250 души съгласно възприетата европейска класификация), в които собствеността и ефективният контрол на управлението са (главно) в ръцете на членове от семейството. Това положение може да бъде важна детерминанта за успеха на фирмите, но също може да бъде източник на много проблеми.

Според изследователите трансферът на семейния бизнес е най-критичната фаза от жизнения цикъл на малката фирма. По тази причина трябва да се обърне внимание на тясно преплетените взаимовръзки: фирмата и основните заинтересовани страни; по-старото поколение и фирмата; по-младото поколение и фирмата; старото и младото поколение; по-младото поколение и основните заинтересовани страни и по-старото поколение и основните заинтересовани страни.

Поради факта, че доминиращата част от бизнесите са основани като фамилни (семейни), в тях съществува интензивно взаимодействие между предприемача, неговото или нейното семейство и фирмата, което налага планиране на унаследяването. Много основатели обаче пренебрегват планирането при прехвърлянето на бизнеса им на следващото поколение, без да осъзнават, че то е финален тест за успешния предприемач.

Планирането на унаследяването следва да се разглежда като процес, а не като действие или събитие, поради това че в много фирми то се случва само веднъж на всеки двадесет или тридесет години. Този процес води до прехвърляне на управлението и / или собствеността от един член на фамилията на друг, като те могат да бъдат част от "разширено семейство" и (не) могат да принадлежат към същото поколение.

2. Тема на изследването

Обект на нашето изследване са, собственици на фирми, които мислят да прехвърлят бизнеса, както и евентуални наследници на възраст между 18 и 60 години. Участие в анкетата ще вземат общо 50 собственика на фирми (малки и средни) от цялата страна. Предмет на изследването е отношението на тези хора към конфликтите, които могат да възникнат при унаследяване на бизнес.

3. Цел на изследването

Целта на изследването е свързана с представяне на основните конфликти зони, свързани с процеса на унаследяване, поради значимите последствия за всички страни - най-вече негативното влияние върху растежа и заетостта. В развитите страни, поради високия стандарт и сигурността на големите фирми, демотивиращи потенциалните наследници, тези проблеми са с особена острота. Възможността за появяващи се конфликти между интересите на оттеглящото се поколение, идващото поколение и фамилните членове, неучастващи в управлението, е само част от проблема.

4. Изследователски задачи

Задача 1. Целта на изследването е свързана с това да се покажат кои според анкетираните са конфликтните зони при унаследяването на бизнеса в България.

Задача 2. Основната теза на изследването е свързана с факта, че унаследяването на един бизнес малък или среден е свързано с доста конфликти, които могат да доведат и до продажба на бизнеса.

Задача 3. Да се установят причините поради, които възникват тези конфликти при унаследяване на бизнес.

Задача 4. Да се установи готови ли са евентуалните наследници да поемат бизнеса, който се е градил години наред.

Задача 5. Да се установи дали процедурата по унаследяване прави фирмата уязвима.

Задача 6. Да се установи дали унаследяването трябва да се подготвя за по-дълъг период от време или може да стане "от днес за утре".

Задача 7. Да се установи важността на стратегическия план за унаследяване на бизнеса и до каква степен, когато той е изготвен правилно може да доведе до намаляване на конфликтните зони.

Задача 8. Да се установи дали броят на наследниците и свързан със създаването на конфликтни зони при унаследяването.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликтни зони при унаследяване на бизнеса в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.