Конфликтни зони при унаследяване на бизнеса в България


Категория на документа: Други5. Работни хипотези

В рамките на целта могат да се формулират следните хипотези:

Работна хипотеза 1: Допускаме, че около 51 % от собствениците имат стратегически бизнес план, а от тях само 12 % разполагат с план в писмен вид.

Работна хипотеза 2: Допускаме, че около 70 % от фирмите, представители на семейния бизнес, или преустановяват дейността си, или са обявявани за продажба след пенсионирането на създателите си.

Работна хипотеза 3: Допускаме, че по време на селекцията и избора на наследник да се идентифицират тези компетенции и ресурси, които са необходими за поддържане на конкурентно предимство.

Работна хипотеза 4 Допускаме, че около 77 % от неуспешните фамилни бизнеси, фалират след неочакваната смърт на основателя.

Работна хипотеза 5: Допускаме, че титулярът може да предпочита да запази фирмата за семейството, но е вероятно в нея да липсват потенциални наследници, които желаят да приемат тази отговорност.

Работна хипотеза 6: Допускаме, че при липса на отворена комуникация в семейството и бизнеса засяга съществени теми като планиране на приемствеността, прехвърляне на собствеността и нейното финансово и стратегическо управление - фактори, които също влияят върху наследяването по отрицателен начин.

Работна хипотеза 7: Допускаме, че колкото по-голям е броят на потенциалните наследници, толкова по-сложен става процесът на приемствеността.

6. Методика на извадката

Респондентите ще бъдат избрани по метода на квота, по брой 50, по пол - 80% мъже, 20 % жени, като трябва да са на възраст от 18 до 60 години, по образование - хора със средно и висше образование. Анкетните карти ще бъдат пропорционално на собствениците и наследниците разпределени в различните градове.

7. Комбинации за изследване на зависимости

* Предполагаме, че отговорилите на въпрос 3 с 3.1, ще са отговорили на въпрос 4 с 4.1.

* Предполагаме, че отговорилите на въпрос 6 с 6.2, ще са отговорили на въпрос 7 с 7.1.

* Предполагаме, че отговорилите на въпрос 8 с 8.1, ще са отговорили на въпрос 9 с 9.1.

* Предполагаме, че отговорилите на въпрос 11 с 11.1, ще са отговорили на въпрос 12 с 12.1.

* Предполагаме, че отговорилите на въпрос 14 с 14.2, ще са отговорили на въпрос 5 с 5.1.

* Предполагаме, че отговорилите на въпрос 15 с 15.1, ще са отговорили на въпрос 12 с 12.1.

* Предполагаме, че отговорилите на въпрос 14 с 14.1, ще са отговорили на въпрос 13 с 13.1.

8. Анкетна карта

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме Ви да участвате в социологическо изследване за конфликтините области при унаследяване на бизнеса в България. Анкетата е анонимна и данните ще бъдат използвани само за настоящето изследване. Вашите отговори са важни за нас!
1. На каква възраст сте?
1.1. / 18-30
1.2. / 31-50
1.3. / 51-60
2. С какво образование сте?
2.1. / средно
2.2. / висшеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликтни зони при унаследяване на бизнеса в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.