Конфликтни зони при унаследяване на бизнеса в България


Категория на документа: Други


3. Собствениците имат ли стратегически бизнес план за унаследяване?
3.1. / да
3.2. / не
3.3. / не съм запознат/а
4. Според Вас липсата на стратегия в приемствеността причина ли е за преустановяване на дейността?
4.1. / да, разбира се
4.2. / не
4.3. / не съм запознат/а
5. Във вашата фирма съществува ли фамилен консенсус за унаследяване на бизнеса?
5.1. / да
5.2. / не
5.3. / не съм запознат/а
6. Според Вас унаследяването на бизнеса трябва ли да се извърши плавно или "от днес за утре"?
6.1. / да задължително трябва да е плавно
6.2. / не не трябва да е плавно
6.3. / не знам според мен е едно и също
7. Според Вас трябва ли управлението и собствеността да се прехвърлят по едно и също време?
7.1. / да задължително
7.2. / не не трябва
7.3. / не знам
8. Във Вашата фирма наследника избран ли е правилно и има ли нужните компетенции?
8.1. / да
8.2. / не
8.3. / не знам
9. Титулярите дискутират ли въпроса за унаследяването?
9.1. / да
9.2. / не
9.3. / не знам
10. Според Вас дългото изчакване от страна на титуляра за определянето на наследника пагубно ли е за фирмата?
10.1. / да разбира се
10.2. / не може да си чака колкото си поиска
10.3. / не знам не съм компетентен/а по този въпрос
11. Ограничената полза на практиките за формално управление на човешките ресурси, типични за семейните фирми, може ли да създаде допълнителна бариера пред приемствеността?
11.1. / да
11.2. / не
11.3. / не знам
12. Според Вас могат ли да бъдат бариери при планирането на енаследяването следните - основателят на фирмата, семейството, служителите и бизнес средата:
12.1. / да
12.2. / не
12.3. / не знам
13. Лошата комуникация и недоверие между фамилните членове
могат ли да се приемат като бариери за унаследяване?
13.1. / да
13.2. / не
13.3. / не знам
14. Липсата на баланс между бизнеса и семейните интереси типични конфликтни зони ли са за унаследяването?
14.1. / да
14.2. / не
14.3. / не съм запознат/а
15. Според Вас управлението на процеса на унаследяване в семейните фирми предизвикателна задача ли е?
15.1. / да разбира сеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликтни зони при унаследяване на бизнеса в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.