Конфуций живот и мисия. История и съдържание на Лун Юй. Конфуцианството.


Категория на документа: Други


 Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Философски факултет

Реферат

по Източна философия

Тема: Конфуций живот и мисия.
История и съдържание на Лун юй. Конфуцианството.

Древно китайската история и философия се свързва с името на един виден, мъдър и отдаден на духовността мъж. Това е назоваваният като съвършенномъдър учител и мъдрец Конфуций. Благодарение на неговото учение духовния свят на китай се преобразява и много китайци стават поклоници на конфуцианството. Конфуций е човек борещ се за връщането на хората към Дао-пътя. Чрез учението си той си поставя за цел да образова бъдещите политически фигури на Древен Китай и по този начин да направи страната място където поданиците да вивеят в спокойствие и хармония. Целият си живот отдава на тази кауза и макар преминал през не едно тежко изпитание той я защитава до край.

Житието на Конфуции е написано от древния китайски историк Съма Цян (145-89г. пр. Хр.). Значението на образа на Конфуций расте непрекъснато като стига кулминацията си през втората половина на 19в. Когато Китай започва своята модернизация. Името Конфуций е латинизирана форма на китайското Кун фу-цзъ или Кун-цзъ което значи Учителят Кун.

Бащата на Конфуций се нарича Шулян Хе, произхожда от аристократично съсловие от най-низш ранг наречено дафу. Шулян Хе е смел войн с невероятна сила. На зряла възраст когато се завръща в родното си княжество Лу , получава статут на управител. От първата си жена той има осем дъщери, а по закон наследникът му може да бъде само момче. Шулян Хе си взима наложница която му ражда син, но момчето се оказва куцо. На шестдесет и шест годишна възраст се сгодява отново за най-малката дъщеря на семейство Ян от Цюйфу. Момичето е едва на седемнадесет години , този брак е наречен "съюз несъответстващ на правилата". Двамата се отправят към "владетеля на свещения глинен хълм" за да молят за син. Там в пещера на планината Нишан през 551г. пр. Хр. се ражда момче което наричат Цю (хълм).

Бащата на Цю - Кун-цзъ умира когато той е едва на три години. Конфуций и майка му живеят в нищета, принуден е от малък да започне да се труди за прехраната си. Когато е на седемнадесет губи и майка си.

Времето в което расте Конфуций се характеризира с повишена политическа активност. Епохата се приема като кризистна смята се ,че Поднебесната е загубила своя Дао-път. Именно Кун-цзъ (Конфуций) се заема с не леката задача да върне хората отново към пътят Дао.

Той води живот на бедден чиновник. През 533г. пр. Хр. се жени и получава незначителна длъжност. Духовните му стремежи обаче не се изчерпват с това, той дълго и задълбочено мисли за проблемите на страната. През 519г. Заедно с луският аристократ Нангун заминава за столицата където има възможността да се срещне с Лао-цзъ. След срещата си с него Конфуций насочва духовните си търсения в една посока. Виждайки какво става в службата и в страната и четейки старите книги , той разбира че хората отдавна са се отбили от Дао пътят и само завръщането им към него би могло да ги спаси. За да се избавят от страданията си, които са последица от хаоса който цари в страната, народа трябва да се върне към древните обичай и традиции на предците си.

За да си осигури препитание и кариера Конфуций започва усилено да се занимава със самообразованието си. За този период от живота си той сам казва в "Лун юй" - "На петнадесет години насочих мислите си към учението.

В Китай за образован се смята този който владее шестте изкуства : умението да се изпълняват ритуалите, да се разбира музиката, стрелбата с лък, управляването на колесница, четенето и смятането. В царството Лу пред този който ги владее се отварят вратите към средната и висшата аристокрация. Кун-цзъ овладява прекрасно и шестте. Личните му способности и умения , както и произходът му, син на храбър ши и на девойка от знатен столичен род му помагат да бъде допуснат до съсловието на знатните фамилии в царство Лу.

Една година след брака си Конфуций се сдобива със син когото нарича Ли. Като семеен човек той неможе да разчита на случайното препитание, започва работа като чиновник в зърнените складове на аристократичния род Цзи. Втората му длъжност също незначителна отново е там. Когато е на 25-27 години той започва без срам да пита за всичко което го интересува и се стреми да получи най-точния отговор. Интересува се предимно от политиката на упраление на различните народи. По това време той за първи път е допуснат до тържественото жертвопринушение в главния обреден дом. Той разпитва за значението на всеки ритуал, в последствие част от учението му става създаването на навици и привички да се пита без стеснение за същноста на всяка постъпка или изречение. Именно поради любознателността и знаничта му за древните ритуали получава длъжността на помощник при извършване на жертвопринушенията. По това време е и първата му среща с Лао-цзъ.

Едва на 29 годишна възраст Конфуции започва обучението си по музика поради затрудненото си материално положение.

На тридесет годишна възраст Кун-цзъ става първият в историята на Китай професионален преподавател и организатор на школи за учени интелектуалци. Първите му ученици се появяват когато той е още твърде млад. Педагогическата му доктрина е посветена на принципа на равенството без значение от произходът.

По неговите думи на тридесет години той стъпва на краката си, на тази възраст е положил основата за всичките си бъдещи начинания. Смята се че тогава съзряват етичните му философски концепции на бъдещото му учение:

1.Концепцията Жен - хуманност, човеколюбие и Ли - правила, етикет. Тези два компонента отразяват възгледите на Конфуций върху социалното устройство и държавната организация на обществото.

2.Същността на втората концепция е да бъдеш "предан, честен съновник, да почиташ управниците." Тя обхваща цял комплекс проблеми, свързани със системата на управление и преди всичко с нормите на взаимоотношение на главата на държавата и чиновниците.

3.Третата концепция е известна като "следване на средния път" - Джун Юн или "Учение за средата", в което Конфуций предупреждава да не се увличаме от крайностите.

4.Разсъждавайки за проблема на властта Конфуций смятал, че всички дела трябва да се решават на базата на принципа на справедливостта. Т.е. по същество съединявал заедно такива далечни понятия като власт и справедливост.

5.Петата концепция се отнася за отношенията на човека към тази вяра, която той изповядва: "Искрено обичай учението; и дори да си заплашен със смърт следвай Дао-пътя". Целия по нататъчен живот на Конфуций е нагледен пример за непреклонната привързаност към тази доктрина.

6.По това време се сформират и неговите начални представи за волята на небето за сега все още непоследователно изразяващи неговото критично отношение към повсеместно разпространената тогава вяра в духове.

Вторият период от живота на Конфуций започва през 517г. пр. Хр. когато той е на 35 години. В следствие на събитие наречено "преврата, предизвикан от боя с петли" когато представители на два видни рода от царство Лу пускат свойте бойнни петли на арената служейки си с техники против правилата. След този бой на петли започват разпри и войни между родовете, Конфуций напуска царство Лу и заминава за царство Ци.

В периода 517-497г. пр. Хр. той постига върховете на своята политическа кариера заемайки постовете ръководител на Ведомството на обществените работи и върховен съдия. През това време интерес представляват беседите му с княза на Ци за управлението на държавата. Конфуций казва на княза , че за успешното управление на държавата трябва " господарят да бъде господар, поданикът - поданик , бащата - баща, а синът - син " (Лун Юй 12-11).

В царство Ци Конфуций остава две годинни след което се връща в родното си царство Лу. Там ситуациата все още е сложна и объркана. В царството се създава ситуация в която слугите на луските аристократи заемат високи административни постове. Отказвайки предлаганите му високи постове от някогашните слуги той отделя цялото си време на редактирането на древните текстове заедно с своите ученици. Отказването на тези постове води до нарастване на благоразположението на закония княз на Лу Дин - Гун при него Конфуций служи четири години. Той заема високи постове , през 500г. пр. Хр. когато е навършил 52 годишна възраст е назначен за да-съкоу. С тази длъжност Учителят поема функциите на върховен прокурор, освен това става и най-близкия политически съветник на царя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфуций живот и мисия. История и съдържание на Лун Юй. Конфуцианството. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.