Конструктивни структури


Категория на документа: Други


- недостатъчно осигуряване на сградата с/у земетръс в надлъжно направление;
- употреба на голямо количество строителен материал.

В) Многопосочни конструктивни схеми - носещия хоризонтален конур е в напречна и надлъжна посока при правоъгълна планировка на сградите. При тях носещия контур може да минава по всички възможни вътрешни и фасадни стени и се получава затворена конструктивна схема. Приложението на такива схеми е в едропанелната безскелетна строителна система.

4.2 Точкови конструктивни схеми - схеми при които усилията от подовата или покривната конструкция се насочват към една или повече точки като опори. Липсата на носещи стени или греди ги прави благоприятни при плановото и фасадно решение. Предоставя се свобода за прилагане на различни строителни подсистеми и бързо изграждане и разграждане на пространствата с оглед на нови нужди.

4.3 Центрични-ядрови конструктивни схеми - схеми при които усилията от подовата и покривната конструкция се предават на централно разположено носещо ядро. Това предаване може да не върви само по хоризонтала, а чрез окачвачи или насадени колони и по вертикала на главната хоризонтална конструкция. При тази схема може да има две основни разновидности - без носещ фасаден контур и конзолна подова конструкция и с носещ фасаден контур чрез окачване или подипране - точково или линейно.

4.4 Вертикални конструктивни схеми - Тук схемите се изследват във вертикална равнина. Представляват опростени изображения на вертикалния разрез през най-характерно място на носещата конструкция. Разделят се на праволинейни и криволинейни

А) Праволинейни вертикални конструкции - при тях са характерни няколко случая:
При първия вертикалните носещи елементи минават непрекъснато по вертикално сечение на сградата , а при втория вертикалните носещи елементи не минава непрекъснато във вертикална посока.

Б)Криволинейни вертикални конструкции - намират приложение главно при широкоплощните едноетажни сгради и биват конвексни (дъгогви,сводови) и конкавни (висящи и мембранни конструкции от различен тип)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конструктивни структури 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.