Конструкторско документиране на машиностроителни изделия


Категория на документа: Други


Тема 1. Европейски проекционен метод .
1.1. Система на разположение на основните проекции.
1.2. Изгледи - основни, допълнителни, частични, полуизгледи.
3часа
Тема 2. Разрези - правила за изобразяване.
2.1. Видове разрези.
2.2. Сечения и изнесени елементи.
2.3. Условности и опростявания.
4часа
Тема 3. Аксонометрично проектиране - правоъгълно и наклонено.
3.1. Основни понятия - аксонометрична равнина, аксонометрични оси, аксонометричен кръст, коефициенти на скъсяване по аксонометричните осите.
3.2. Стандартни аксонометрични проекции. Правоъгълна увеличена изометрия.
2 часа
Тема 4. Изисквания и правила за изготвяне на технически документи.
4.1. Видове чертежи.
4.2. Формално изграждане на размерна мрежа.
4.3. Понятие за размерни вериги.
4.4. Методи за нанасяне на размери - верижен, базисен.
4.5. Спецификации.
5часа
Тема 5. Резби и резбови елементи - изобразяване и оразмеряване. Типови резбови съединения.
4часа
Тема 6. Точностни характеристики на детайлите.

6.1. Точност на линейните размери - основни понятия за точност на геометричните характеристики, стандартни допуски и отклонения на линейните размери, означаване върху чертежите.

6.2. Точностни характеристики на повърхнини и оси - същност на отклоненията на формата, ориентация и разположение, основни понятия, видове геометрични допуски, означаване върху чертежите.

6.3. Системи за нагаждане: основен отвор и основен вал.

6.4. Отклонения от формата и взаимното разположение на повърхнините.
4 часа
Тема 7. Грапавост на повърхнините - основни понятия, параметри на грапавости - височинни, стъпкови.

7.1. Означаване върху чертежите.
2 часа
Тема 8. Документиране на архитектурни обекти
8.1. Архитектурно-конструктивни елементи. Общи понятия.
8.2. Архитектурно-строителни чертежи.
8.3. Проектиране на сгради. Етапи.
8.4. Условни графични означения в архитектурно-строителните чертежи.
8.5. Архитектурно заснемане.
6 часа


ТЕМА 1
Европейски проекционен метод . 3 ЧАСА
1.1. Система на разположение на основните проекции.
1.2. Изгледи - основни, допълнителни, частични, полуизгледи.

КОНСТРУКТУРСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конструкторско документиране на машиностроителни изделия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.