Контрол на пътното движение


Категория на документа: Други


Глава 1 , Стуктора и задачи на органите на пътна полиция,

1, Понятие за пътна полиция -държавен орган които влиза в състава на вътрешните работи , респективно в главна дирекция национална полиция , Пътна полиция извършва дейности за намаляване броя на ПТП и намаляване правилата за движение по пътищата , Пътна полиция контролира и ръководи процеса на пътното движение и има за задача да осигури неговата безопасност ,
При изпълнението на тази си дейност пътна полиция прилага различни форми и методи за въздействие върху участниците ,

а, основни форми на действие на пътна полиция са контрол при осъществяване на изискванията за безопасност на движение,
,
б. разясняване на правилата на движение и възпитаването на учасниците в спазването им,

в, прилагане на принудителни административни мерки спрямо нарушителите на правилата по движение по пътищата ,
Анализирайки основните форми стигайки до извода , че цялостната дейност на всички служители от пътна полиция има превантивен характер и е насочен към намаляване броя на ПТП , и към откриването и премахването на причините и условията довеждащи до настъпването им.
2, Видове модели на управление в пътна полиция - в зависимост от обема задачи които се решават по безопасност на движението моделите са два : ограничен и разширен модел ,

I. Ограничения модел - при този модел пътната полиция се занимава преди всичко с управлението на движението и регулирането на нарушенията и ПТП , Установените резултати се предоставят по компетентност и реализация на др, институции, Ограничения метод е характерен за САЩ, Канада , Финландия , Австрия, частично за Велекобритания и някои от др, страни от Европа ,

II . Разширен модел - при този модел основното е че освен управление и контрол на движението , регистрирането на нарушиния и ПТП пътната полиция организират и реализират дейности по периодичните прегледи на МПС и удовлетворяването право на собственост на водачите ,
Разширения модел се реализира в Швейцария, Чехия , Испания , Япония , Румъния , частично в Италия , Франция и България .
3, Управление на пътната полиция - в Република България пътната полиция се формира на три нива :
I . Национално ниво - ГД ( главна дирекция ) национална полиция
II . Регионално ниво - ОД /обласна дирекция/
III . Районно ниво - РПУ /районно полицейско управление/

За системата на МВР е характерно централизирания принцип на управление , ката такава централизираната система има своя сила тъй като цялата власт се съсредоточава в ръцете на министъра на вътрешните работи .
3,1 Организационна система

- на национално ниво - ГДНП отдел пътна полиция

- на регионално ниво - в областна дирекция МВР има сектор пътна полиция СДВР - отдел пътна полиция

- на районно ниво - в районно управление полиция има изграден сектор ООР /охрана на обществения ред/ с група пътен контрол,

4 . Структора на главна дирекция на пътна полиция
Отдел пътна полиция има 4 сектора :

I . Пътен контрол
II . Моторни превозни средства - МПС
III .Административно наказателна дейност отчет и анализ на ПТП
IV . Информационни системи

1, Сектор пътен контрол има две групи :
- оперативни дежурни
- пътен контрол
2 .Сектор има три групи :
- регистрация на МПС
- технически контрол
- отчет на военни МПС
3 . Сектор има три групи :
- ПТП
-Административно наказателна дейност
- превантивна дейност
4 . Сектор има две групи :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол на пътното движение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.