Контрол върху касовата дейност в банките


Категория на документа: Други


Доклад

По:Банков контрол и надзор
На тема: "Контрол върху касовата дейност в банките ( Райфайзенбанк )"

Съдържание:

1) Касови операции
2) Контрол върху организацията на касовата дейност
3) Ред за съхраняване на резервните ключове
4) Внезапни ревизии и касови проверки
5) Дефицит и излишъци
6) Органи на контрола върху касовите операции
7) Отчетност на касовите операции
8) Използвана литература

1. Касови операции

Внасяне и теглене на парични наличности в различни валути и услуги, свързани с обработка на клиентско инкасо.
> Обслужвани валути

Райфайзенбанк (България) ЕАД предлага възможност за внасяне и еглене на парични наличности в брой в следните основни валути: лева (BGN), евро (EUR), щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF).

Обслужване на клиентите във връзка с касовите операции (теглене/внасяне) в останалите валути, с които Райфайзенбанк работи като шведска крона (SEK), норвежка крона (NOK), датска крона (DKK), японска лира (JPY), турска лира (TRY), руска рубла (RUB) и румънска лея (RON), са обект на конкретно договаряне, при положение че банката има възможност да осигури необходимата наличност в брой към конкретния момент в определени от нея офиси.

Райфайзенбанк предлага възможност за извършване на вноски и тегления в брой, както в същата валута на сметката, така и във валута, различна от валутата на сметката.
> Размер на касовите комисиони

Размерът на касовите комосиони се изчислява на база общата сума на всички касови операции на клиента в рамките на работния ден, поотделно за внасяне и теглене, според валутата на операциите ( а не според валутата на сметките, към които се отнасят касовите операции). Пълна информация относно комисионите на Банката за касови операции - съгласно действащата тарифа за юридически лица и еднолични търговци.
> Необходимост от предварителна заявка при теглене на наличност в брой

За суми, надвишаващи:
* 5,000 лева - заявката следва да бъде представена не по-късно от 12 часа на предходния ден
* 3,000 евро или равностойност в друга валута - заявката следва да бъде представена до 12 часа, два дни предварително
> Изискване за подредба на банкнотите при внасяне на наличност в брой

Внасяните суми следва да бъдат оформени в пачки по 100 бр. по купюри и с лицевата страна нагоре - еднопосочно.

За внасяне на неоформени по посочения по-горе ред наличности, както и при теглене на суми без предварителна заявка, в случай че Банката има възможност да осигури необходимата наличност в брой към определения момент, Банката събира комисиона, съгласно действащата Тарифа за юридически лица и еднолични търговци.

> Инкасови услуги (Инкасо)
Услуги, свързани с обработка на клиентско инкасо:
* Приемане на ценни пратки от специализирана транспортна компания (осигуряваща приемане на пратките от клиентските обекти, транспортиране до банковите офиси и съхранението им в трезор при необходимост)
* Броене, касов контрол и заверяване на клиентската сметка
> Зареждане с банкноти и монети

Зареждане на търговските обекти на клиента с банкноти и монети, с желаните от него купюри по предварителна заявка.

2. Контрол върху организацията на касовата дейност

Контролът върху касовата дейност в банките обхваща организацията на касовта работа, дейността на отделните каси при внасяне и теглене на пари в брой, отчитането на касовите операции, проверките на касите, отчитането на касовите дефицити и излишъци, операзиите с негодни банкноти и монети.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху касовата дейност в банките 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.