Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства


Категория на документа: Други


Агенция за държавни вземания
Агенцията за държавни вземания е звено на Министерство на финансите, юридическо лице, ръководи се от изпълнителен директор със следните задачи:
> да организира и ръководи дейността по обезпечаване и принудително събиране на държавни вземания;
> установяване и събиране на някои частни вземания;
> представлява държавата в производството по несъстоятелност;
> приема, съхранява и продава имущество, придобито от държавата в производство по несъстоятелност;
> организира, ръководи и стопанисва местата за публична разпродажба.
Сметна палата Сметната палата е държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства, независим при осъществяване на своята дейност. Избира се от Парламента и се отчита пред него. Сметната палата осъществява одит на:
- държавния бюджет и бюджета на общините;
- бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравно осигурителна каса;
- бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни средства;
- бюджетите на БАН, БНР, БНТ, БНБ;
- възникването и управлението на държавния дълг и използването на дългови инструменти;
- постъпления от приватизация, концесии;
- изпълнения на международни спогодби, договори, конвенции и др. международни актове.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.