Контролиране на дейността в управлението на фирма


Категория на документа: Други


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 2
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ: Анализ на моментното състояние на обекта на изследване 3
1. Сведения за "Рила стил" ЕООД 3
2. Вътрешна среда на Стопанската Организация (СО) 5
2.1. Мисия, цели и задачи на СО 5
2.2. Сътрудници 6
2.3. Технология на производствения процес 7
2.4. Организационна структура на управление 8

3. Анализ на външната среда на СО 8

3.1. Потребители 8

3.2. Конкуренти 8

3.3. Доставчици 9

4. Анализ на вътрешната и външната среда на СО 11

4.1. Политико - икономическа ситуация 11

4.2. Социална политика 11

4.3. Технологично развитие 12

5. SWOT - анализ 12

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: Разработване на процеса контролиране 15

1. Контролиране на дейността в управлението на "Рила стил" ЕООД 15

2. Видове контролиране в организацията 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 18

ПРИЛОЖЕНИЯ 19

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата курсова работа е обвързана с дейността на организацията "Рила стил" ЕООД ,чийто предмет на дейност е насочен към производството на мъжко и дамско облекло.

Целта е да се разгледат някои от елементите и ролята на контролната дейност на бизнес организацията,да се анализира състоянието на организацията,да се акцентира върху основните проблеми в нейното настоящо развитие и да се предложат някои виждания за бъдещото развитие на дейността. Курсовата работа е съобразена с изискванията на конкурентната стопанска политика. Взето е под внимание, че фирмените интереси и интересите на всички работещи в организацията стоят на първо място.

Предмет на настоящата курсова работа са въпроси на контролната дейност в текстилното предприятие.

Обект е текстилното предприятие "Рила стил"ЕООД и извършваната от него производствена и търговска дейност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролиране на дейността в управлението на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.