Контролиране на дейността в управлението на фирма


Категория на документа: Други


2. Привличане на нови клиенти;
3. Осигуряване на стабилностт у служителите по отношение на работна атмосфера и заплащане;
4. Усъвършенстване уменията и способностите на служителите.

> Технология

Технология в управлението на "Рила стил" ЕООД

Всеки шивачен цех има от 5 до 7 групи: при производство на сака са - Група предници; Група подплата; Група предварителен монтаж /гръб/; Група монтаж; Група краен монтаж /ръкави/. Те имат по един групов ръководител, а всички групови ръководители - отговорник производство. Паралелно с това на определини позиции има контроли подчинени на отговорник по качеството на готовата продукция.

Използва се купонна система : на всяка количка си има талон с купони с информация за норма време, разценка и код на операцията. Работника след като е извършил операцията, си отразява купона за тази количка, а на талона си слага печат със своя номер. На края на смяната работника сам си лепи и описва всички купони на отделна бланка и ги предава на груповия отговорник. Предписание за всеки модел, марка, цват, размер, номер поръчка се съдържа в етикета, който е закачен на всяко сако, панталон или блуза - което е ръководство за всеки работник за съответното изделие.

Поточната форма на организация на производството се прилага в едросерийния и масовият тип на производство. В пространството се характеризира с предметно - линейно разположение на технологично разнородните машини - поточни линии. Поради малката номенклатура и големия обем продукция тук се използват специализирани и специални машини и съоръжения с висока степен на автоматизация.

Точна производствена програма - при масовия и едросеийния тип на производство. Тези типове на производство се характеризират с малка номенклатура на производство в големи размери. Тя включва подробен списък на всички изделия, които ще бъдат произвеждани в предприятието.

Анализ на пространственото разположение на производствените звена

При предметно - линейното разположение на технологично разнородните работни места се разполагат съобразно последователността на операциите. Еднаквото и сходно съдържание на операциите осигурява еднопосочност на материалния поток в производственото звено, поради което се нарича линия.

2.2. Технология на производствения процес
> Контрол на изходните материали. Входящ контрол на изходните суровини и материали. Проверява се количество, качество, цветова гама. Входящ контрол на материалите. Спецификата на производството е такова, че е необходим строг качествен контрол на изходните материали. Различните партиди от даден вид плат може да имат различни цветови нюанси. Този контрол се извършва от отговорника по приемане на доставките. Също така има и текущ контрол по време на производствения процес. По време на производствения процес рисковете произтичат преди всичко от уменията на работниците и качеството на машините. След сглобяването на предницата има междинна контрола, ако отговаря на необходимото качество продължава напред, ако не -се връща за поправка. След предварителен монтаж също има такава контрола и след краен монтаж е последната контрола за цеха. В гладачният цех също има контрола. Последният контрол е преди да влезе в склад готовата продукция. Съставя се протокол след изпълнението на дадена поръчка.
> Преди това са изработени матриците за кройките в отдел CAD. Основният софтуеърен пакет на Gerber включва дигитализиране, създаване и модифициране на детайл, градиране, подреждане и печат на маркери. Предлагат се и модулни системи кроялно оборудване: системи за складиране и автоматично зареждане на материали, настилачни маси и колички,работи за кроене и други,чието използване осигурява прецизност и гъвкавост на производствения процес.
> Бройките отиват в шивачен цех 10-12 дни.
> Следва гладачен цех.
> Накрая отиват в склад Готова продукция.
> При комплектована поръчка се изпраща съобщение за това, чрез интернет.

2.3. Сътрудници

Сътрудници на "Рила стил"ЕООД са всички тези, които работят в предприятието.
* Производствен ръководител
> Стоки и контрол на стоките
> Супервайзър
> Вайзър
> Механици и ел.техници
> Електротехници
> CAD
* Ръководител складова база и цехове
* Подръководител цехове
- Кроялен ;
- Шивален ;
- Гладачен .
* Подръководител складова база
- Склад за резервни части;
- Склад за машини;
- Склад за търговски стоки;
- Склад за материали;
- Склад готова продукция.
* Ръководител охрана
- Охрана на труда;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролиране на дейността в управлението на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.