Контролиране на дейността в управлението на фирма


Категория на документа: Други


- Охрана на базите и цеховете.
* Административен ръкородител
- Митническо обслужване;
- Програмист;
- Логист;
- Човешки ресурси.
* Главен счетоводител
- Счетоводител;
- ТРЗ;
- Личен състав.

2.4. Организационна структура на управление

Предприятието има двама функционални управители - това са производствен и административен управители. Организационната структура на управление е линейно-функционална. Модерно оборудваната производствена база, квалифицираните и мотивирани работници, както и внедряването на най-модерни производствени технологии са гаранция за прецизната изработка на изделията.

3.Външна среда на Стопанската Организация

3.1. Потребители

Преките потребители са клиенти с високи доходи. Обикновено са взискателни и са на мнение, че трябва да купят най-скъпата и луксозна стока. За тези клиенти качеството е от първостепенно значение.

За да поддържа постоянен поток от клиенти дружеството разчита преди всичко на високото качество на продукта, модност, добра производствена цена, минимална норма на печалба, добро ръководство и организация на труд.

"Рила стил" ЕООД се специализира в изработването и предлагането на висококачествени мъжки и дамски облекла. В зависимост от нуждите на клиента организацията оперира следните видове изпълнения: Шиене на готово дамско и мъжко облекло по зададени модели и специфични изисквания на клиента; Организация на транспорта и спедицията ,отговорно пазене на склад; Рекламна и информационна дейност и други.

За обработване на зададените модели, скрояване, шиене, гладене, контролиране и складиране на готовите облекла организацията разполага с производствена база оборудвана с необходимите машини. За осигуряване на необходимото технологично ниво на иновации "Рила стил" ЕООД ще следва политиката на умерено инвестиране в дълготрайни материални активи за производствени нужди с цел поддържане на по- ниски крайни цени.

3.2. Конкуренти

Главните конкуренти на "Рила стил" ЕООД са предприятията: "Албена стил" Добрич; "Дружба стил" Варна; "Витоша" София; "Брилянт" Пловдив; "Пирин-текс" и други. Те развиват същата дейност като "Рила стил" - производство на облекла за чуждестранни фирми, както и производство на собствени колекции и търговия с тях. Основните предимства на "Рила стил" пред конкурентите са: имиджа, който организацията си е изградила на международните пазари, по-високо качество на изработка и влаганете материали в производствения процес, по-продължителния престой на пазара, значително по-голям обем продажби. Частните фирми за мъжка и дамска конфекция, които се създадоха през последните години не се явяват конкуретни за завода, поради това, че продукцията им се реализира на вътрешния пазар. Организацията атакува конкурентите по следнити основни показатели:
Продукт : изделията, които организацията произвежда и услугите, които изпълнява, са с много високо качество, за което е необходимо работнизите да работят в екип и да имат голяма мотивация и отговорност. Важен е и качествения контрол на изходните суровини и материали.
Срокове: Организацията е гъвкава в сроковете за изпълнение, тъй като винаги може да се изтеглят спешни поръчки.
Цени: Цените на материалите и услугите в бранша се диктуват от големи вносители. С умело ръководство и мениджърски решения организацията умело устоява на конкуренцията.

В по -д ългосрочен план се предвижда и закупуването на собствени сървъри, с които може да се поддържа и събира информация за целия бранш и да се регистрират патенти в бранша.

Приоритет в дейността на завода е насочеността към международните пазари. 60% от готовата продукция е предназначена за износ, а 40% остава за българския пазар. "Рила стил"ЕООД е смесено дружество с 60% френски и 40% български дял. Износът на компанията е предназначен за френски фирми като Мари Клеманс, Пол Моснер, Рондисимо, Жофе, испанския гигант за младежко облекло Манго, Брандтекс - Дания, Хелен клуб - Гърция.

Във Флорида (САЩ) "Рила стил" продава в магазин тип монобренд, в Солун - в мултибренд. Обектът в Баку (Азербайджан) пък предлага мъжки и женски дрехи, но в него "Бати Балено" е единствената марка за дамска мода. Цената на облеклата е еднаква за всички пазари, варира само отстъпката за отделните дистрибутори. Процентът зависи от количествата и от ценовите равнища на пазара.

Чуждестранните организации имат интерес към услугите на "Рила стил" ЕООД: първо заради имиджа и авторитета на завода, коректността при изпълнението на поръчките, високото качество на изработка на материалите, както и поради евтината работна ръка в сравнение с тяхните стандарти, изградени добри условия на труд, екологично чисто производство и др. От друга страна търсенето на колекциите на предприятието е относително постоянно без резки промени, тъй като облеклото, което се предлага е с класически дизайн и кройка, като се модифицират отделни компоненти от дизайна.

Пазарният дял, който заема "Рила стил" ЕООД и конкурентите й е невъзможно да бъде измерен поради това, че те оперират предимно на международни пазари, в различни държави, където големината на пазара е различна, броя на чуждестранните конкуренти не може да бъде изчислен, не е възможно да се знае и точноя брой на потенциалните и реални фирми потребители.

Готовата продукция на фирмата предназначена за вътрешния пазар трябва да отговаря на изискванията по БДС /9155-86/, а изделията за външния пазар на стандартите на съответната държава. Характерно за нея е това, че винаги е съобразена с изискванията и желанията на потребителите по отношение на кройката, дизайна, качеството на изработката и по отношение на различните качествени показатели на използваните материали - устойчивост на цветовете, мачкаемост, разтегливост при пране, чистота и естественост на тъканите и т.н.

Най-важният и съществен фактор, оказващ влияние върху продажбите е модата и модните тенденции, които влияят върху вкусовете и предпочитанията на потребителите. За всеки следващ сезон облеклото, което се търси на пазара е с различен дизайн. Тъй като моделите се разработват 6 месеца преди започването на съответния сезон, нужно е да се правят проучвания и прогнози модната тенденция. В противен случай това би довело до спад в продажбите и съответно до загуби на предприятието.

3.3. Доставчици

Осигуряването на материали за пройзводствената дейност на предприятието може да се раздели на три вида:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролиране на дейността в управлението на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.