Контролиране на дейността в управлението на фирма


Категория на документа: Други


> Ще се създадат нови контролни отдели в "Рила стил" ЕООД
> Ще се разшири пазарния дял в страната и чужбина заради засиления контрол върху качеството на продуктите.
> Със засилената рекламна кампания,която се предвижда, ше увеличи броя на потребителите и от тук пазарния дял на дружеството.

Тези предложения за усъвършенстване на маркетинговата дейност на предприятието "Рила стил" ЕООД ще спомогнат за:
> Контролната и рекламна дейност

- с минимални разходи развива дистрибуционната си мрежа на пазари, на който все още няма присъствие;

- реализира печалбата от знанията и опита си, както и от износ на средства за прозиводство - машини, съоръжения и др.;

- заема пазарен дял на нови вътрешни и международни пазари, при това без сериозни рискове и инвестиции;

- осигурява си стабилен темп на растеж, като разходите за постигането му са сведени до минимум;

- осъществява цялостен контрол върху дейността на партньора си;

> Комуникационна политика
- Висока селективност на аудиторията;
- Високо качество на репродуциране;
- Висока творческа гъвкавост;
- Продължителен "живот" на рекламната обява;
- Вторична аудитория;
- Престижност;
- Благоприятно възприемане;

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Ганчев, П., Организационен мениджмънт, ИК "СОФТТРЕЙД", София, 2013
2. Ганчев, П., Христова, Г., Ръководство по Организационен мениджмънт, ИК "СОФТТРЕЙД", София, 2013
3. Даков, Ив., Производствен инженеринг, ИК "Люрен", София, 2003
4. Дончев, Д., Велев, Мл., Димитров, Й., Бизнес икономика, ИК "СОФТТРЕЙД", София, 2008
5. Данни и материали предоставени от "Рила стил" ЕООД
6. //www.rila-style.com//

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
1.Осигурен пазар за две години.Добър имидж на организацията.Внимание към клиента.
2.Високо качество на изделията.
3.Кратки срокове на изпълнение.
4.Ниски разходи за единица изделие.
5.Стабилно финансово състояние с крупни договори
6.Добра материално - техническа база - използване на съвременни машини и съоръжения. Достатъчна складова наличност.
7.Богат опит.Относително голям пазарен дял.Високо ниво на продажбено обслужване.
1.Тромавост на организацията поради по-голямата йерархична структура. Организацията не е гъвкава и адаптивна, поради големината си е трудно приспособима.
2.Липса на маркетингов отдел. Ниска ефективност при набирането и обработката на маркетингова информация и извършването на реклама, особено нужни в кризисен период.
3.Стоките на търговската марка BATTIBALENO се пласират единствено във фирмените магазини. Асортиментът на предлаганите стоки е ограничен.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролиране на дейността в управлението на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.